Operation for slidgigt i storetåen

Information til patienter der skal opereres for slidgigt i storetåen.

Hvad er slidgigt i storetåen?

Slidgigt i storetåen opstår typisk i tåens grundled. Ofte er årsagen ukendt. Hos nogle patienter kan slidgigten skyldes, at der tidligere har været brud på leddet eller andre skader. Hos andre ødelægges ledbrusken af leddegigt eller urinsyregigt.

Sygdommen rammer oftest mænd fra 20-års alderen og op efter, og risikoen vokser jo ældre man bliver, men kvinder rammes også. Mange patienter kan også have en skæv storetå og knystdannelse ud over slidgigt i storetåen.

Symptomer på slidgigt i storetåen:

  • •  Smerter – belastnings-, hvile- eller natlige smerter.
  • •  Bevægeindskrænkning.
  • •  Hævelse og ømhed.
  • •  Knasen/skurren.
  • •  Muskelsvaghed.
  • •  Evt. trykgener fra skoens oversiden pga. fejlstilling af tåen.
  • •  Hård hud.

Forventning til operationen

80-85% af patienterne bliver tilfredse med resultatet af operationen. Omkring 15% af patienterne føler ikke, at de har opnået det resultat de forventede. Ofte fordi de fortsat har smerter i en vis grad.

Ved alle operationer er der mulighed for komplikationer (infektion, nerveskade, blodprop), men det er sjældent.

Før operationen

Du vil blive indkaldt til journaloptagelse på Kirurgisk ambulatorium. Husk at medbringe din daglige medicin, hvor lægen vil gennemgå din liste om hvorvidt du skal holde pause med din medicin inden operationen.

Vigtigt:

Hvis du tager blodfortyndende medicin (AK-behandling) skal du holde pause med dette. Hvis du er i medicinsk behandling for leddegigt, anbefaler vi at du holder pause med visse typer medicin (f.eks. Enbrel og Humira) Du skal altid aftale nærmere med din gigtlæge.

Din forberedelse

Du skal have vasket dine fødder grundigt med sæbevand og undlade at smøre dem ind i creme. Neglelak skal være fjernet. Vær opmærksom på, at hvis du har sår eller rifter på foden, skal du kontakte os, for det kan betyde, at operationen må udsættes.

På operationsdagen

Du møder til operation ved at henvende dig i receptionen på Kirurgisk dagafsnit. Det er vigtigt at du kommer fastende, hvis din operation ikke skal foregå i lokal bedøvelse. Du har fået udleveret en folder om bedøvelse, hvor du kan læse, hvordan du faster.

Operationen

På basis af tidligere røntgenbilleder vælges den operationsteknik der bedst egner sig til at løse problemerne. Der findes 4 forskellige former for operation mod slidgift i storetåen:

Kegleoperation (cheilektomi)

Den syge del af ledbrusken fjernes samt eventuelle små knoglefremspring. I nogle tilfælde borer man desuden små huller i andre områder af brusken (kaldes inforation). Operationen varer omkring 30 minutter.

Stivgørende operation (artrodese)

Ledfladerne med den ødelagte brusk fjernes, og knoglerne holdes sammen med skruer eller en skinne. Man tilstræber, at storetåen peger lidt opad, fordi det gør det lettere at gå på foden. Bevægeligheden i storetåens yderled bevares. Herved mindskes smerterne fra knoglesammenstød, og resultatet er som regel effektiv smertelindring. Tåen bliver en anelse kortere. Operationen varer omkring 45 minutter.

Kunstigt tåled (Hemi-Cap, implantat)

Den ødelagte brusk eller knogle fjernes, og der indsættes et lille kunstigt led. Operationen varer omkring 60 minutter.

Delvis fjernelse af leddet (Keller)

En del af storetåens grundled fjernes. Storetåen bliver således kortere, men den får en vis bevægelighed. Operationen varer omkring 30 minutter.

Efter operationen

Når du er blevet opereret, får du en forbinding på, som du skal lade sidde indtil du får fjernet tråde. Forbinding består af plaster, gaze og elastikbind. Det er vigtigt at du holder forbindingen tør og ren, for at mindske risikoen for betændelse.

Efter operationen vil du blive informeret om eventuelle særlige forholdsregler og den videre plan.  Når du er klar til det, vil du blive udskrevet.

Efterbehandling

De første døgn efter operationen skal du holde foden opad så meget som muligt, for at undgå gennemblødning, hævelser og smerter.

Kegleoperation (cheilektomi):

Genoptræning påbegyndes få dage efter operationen. Du får udleveret en specielsko/hælsko. Genoptræningen består af både vægtbelastede og ubelastede bevægeøvelser over storetåens grundled.

Stivgørende operation (artrodese):

Efter operationen skal du benytte en hælsko, der sikrer at du kun støtter på hælen og derved aflaster forfoden. Herved opnår du korrekt heling. Du skal benytte hælskoen i sammenlagt 4 uger.

Kunstigt tåled (Hemi-Cap, implantat):

Genoptræning påbegyndes dagen efter operationen. Du får udleveret en specielsko/hælsko. Genoptræningen består af både vægtbelastede og ubelastede bevægeøvelser over storetåens grundled og opstartes typisk få dage efter operationen.

Delvis fjernelse af leddet (Keller):

Genoptræning påbegyndes få dage efter operationen. Du får udleveret en specielsko/hælsko. Genoptræningen består af både vægtbelastede og ubelastede bevægeøvelser over storetåens grundled.

Vigtigt:

Du må ikke køre bil, så længe du ikke kan have en almindelig sko på. Husk at du selv skal arrangere din hjemtransport fra hospitalet.

Smertestillende medicin

Som regel er det nødvendigt med smertestillende medicin i en periode. Det er kirurgen der planlægger den smertestillende behandling, som typisk består af Panodil 1 gram x 4 suppleret med morfinlignende præparat og evt. Ipren.

Ambulant kontrol

Ambulant kontrol er individuelt og planlægges af lægen alt efter indgreb, men kan typisk være:

Kegleoperation (cheilektomi): Ambulant kontrol efter 12-16 dage, hvor der fjernes tråde.

Stivgørende operation (artrodese): Ambulant kontrol efter 12-16 dage, hvor der tages røntgenbillede, fjernes tråde og bandagen omlægges.

Kunstigt tåled (Hemi-Cap, implantat): Ambulant kontrol efter 12-16 dage, hvor der tages røntgenbillede, fjernes tråde og bandagen omlægges.

Du kan forebygge hævelse

Holder du foden højt de første dage efter operationen, kan du modvirke, at foden hæver endnu mere. Det hjælper også på den dunkende smerte efter operationen. Det er gavnligt at hæve fodenden i sengen, når du skal ligge ned. Man kan forebygge hævelse og udvikling af en eventuel blodprop ved at vippe i ankelleddet og på den måde lave venepumpe-øvelser – hvis bandagen tillader det. Ellers kan man skiftevis spænde og afspænde lægmusklen.

Bad

Bandagen må ikke blive våd, så du skal have en plasticpose om forbindingen, når du bader.

Undgå rygning

Vi opfordrer på det kraftigste til, at du IKKE ryger, da det øger risikoen for komplikationer.

Komplikationer

Du bør tage kontakt til læge ved stærke smerter som ikke lindres med smertestillende tabletter, eller hvis smerterne ikke aftager efter 2-3 dage. Hvis såret ser rødt og betændt ud, og du får feber.

Hvornår må jeg gå på arbejde igen?

Tidspunktet for genoptagelse af dit arbejde afhænger i øvrigt af dit erhverv og aftales individuelt. Har du behov for en sygemelding, skal du kontakte egen læge.

Redaktør