Øvelser efter strækkesenelæsion i hånden

Når du har fået syet én eller flere strækkesener i fingrene kan du efter 10 uger formentlig genoptage alle dine tidligere aktiviteter. I starten vil du være træt i hånden, men 3 måneder efter operationen skal du gerne kunne udføre alle dagligdags aktiviteter uden vanskeligheder.

Øvelser indtil 4 uger efter operationen

Om skinnen

De første 4 uger skal skinnen bæres døgnet rundt undtagen når du vasker hænder. Med skinnen på, må du bruge dit pincetgreb til lette gøremål, som fx at lyne lynlås, bladre i avis og snørre snørrebånd. 

Du må ikke bruge hånden til tungere gøremål, da der er risiko for, at senerne kan sprænge ved belastning.

Generelt om øvelser i denne periode

Genoptræningen skal i de første 10 uger, og især de første 4 uger, gennemføres forsigtigt og præcist efter din ergoterapeuts anvisninger, for at give sammensyningen af senerne de bedste betingelser for at hele.

sår og ar

Det kan væske eller bløde lidt fra såret, når du træner med skinnen på - det er helt normalt. Når såret er helet kan du massere dit ar med uparfumeret creme. Massagen er med til at blødgøre arret, så det bliver pænere og mere smidigt.

Træningsprogramet

Øvelse 1 er en venepumpeøvelse, som skal modvirke at hånden hæver op. Udfør den mange gange dagligt og efter behov.

Øvelse 1-4 udføres de første 2 uger, hvorefter skinnen bliver tilpasset. Herefter bliver øvelsesprogrammet udvidet med øvelse 5 og 6.

Øvelserne udføres 5-6 gange dagligt. Gentag hver øvelse 10-15 gange

Øvelse 1

Knyt fingrene samtidig med du bøjer i albuen.  Stræk derefter fingrene samtidig med du strækker armen op mod loftet.

Øvelse 2

Stræk fingrene så meget du kan. Hvis fingrene ikke kan strække helt, kan du hjælpe med at strække dem ud med den raske hånd. Giv herefter slip med den raske hånd, og forsøg at holde stillingen.

Øvelse 3

Bøj fingrene rundt om skinnen, så de rører skinnen inde i hånden.

Øvelse 4

Hold om fingrene på den opererede hånd, så du kan bevæge de to yderste led. Stræk og bøj de to yderste led.

Skinnen bliver justeret efter 2 uger

Efter et par uger justerer ergoterapeuten din skinne, så du får lidt mere bevægelighed. Det betyder, at du kan udvide træningsprogrammet med øvelse 5 & 6).

Øvelse 5 (Obs: først efter 2 uger)

Hold fingrenes knoled strakte. Bøj de to yderste led og stræk fingrene igen.

Øvelse 6 (Obs: først efter 2 uger)

Fjern den strop, som ligger over din håndryg. Slap af i fingrene og bøj håndleddet bagover. Det er yderst vigtigt, at dine fingre forbliver afslappede under hele øvelsen.

Øvelser 4 uger efter operationen

Øvelser uden skinne

Du kan nu tage skinnen mere af om dagen. Beskyt hånden med skinnen om natten. Træning foregår kontrolleret uden skinne.

Beskyt hånden med skinnen

Du må bruge hånden til lettere gøremål som f.eks. kontorarbejde, også uden skinne. Du må stadig ikke bruge hånden til tungere gøremål.

I situationer, hvor du ikke helt har kontrol over, hvad du udsætter din hånd for, skal du stadig benytte skinnen, f.eks ved transport, under indkøb og i sociale sammenhænge.

Træningsprogrammet

Start med at varme hånd og underarm op i håndvarmt vamt. Sæt dig med hånden i en spand vand og bevæg hånd og fingre langsomt i vandet i ca. 10 min.

Herefter gennemfører du øvelserne 7-13.

Træningsprogrammet udføres 5-6 gange dagligt. Gentag hver øvelse 10-15 gange.

Øvelse 7

Placer hånden ud over en kant. Underarmen skal hvile på bordet. Bøj håndleddet nedad med afslappede fingre.  Bøj håndleddet bagover med afslappede, let bøjede fingre.

Øvelse 8

Bøj i en glidende bevægelse de to yderste led og derefter knoleddene til din hånd er helt knyttet. Vær opmærksom på, at fingrenes yderste led bøjes helt. Stræk derefter fingrene så meget du kan.

Øvelse 9

Bøj i fingrenes knoled, samtidig med at de to yderste led holdes strakte. Stræk derefter fingrene helt ud.

Øvelse 10

Hold knoleddene strakte og bøj i de to yderste led. Stræk derefter fingrene helt ud.

Øvelse 11

Læg hånden fladt på et bord. Spred og saml fingrene.

Øvelse 12

Læg håndryggen op mod en bordkant, stræk de yderste led helt ud op mod bordkanten.

Øvelse 13

Hvis du ikke kan strække fingeren helt ud, så stræk den med den raske hånd.

Øvelser 6 uger efter operation

Brug din hånd mere

Du kan nu begynde at bruge din hånd til tungere gøremål, som f.eks at løfte en kasserolle samt til lettere rengøring som f.eks at tørre støv af.

Da senerne nu tåler større belastning, vil du kunne genoptage dit arbejde. Har du meget hårdt fysisk arbejde, skal der dog gå yderligere 2-4 uger.

Efter 10 uger kan du genoptage alle dine tidligere aktiviteter. I starten vil du være træt i hånden, men 3 måneder efter operationen skal du gerne kunne udføre alle dagligdags aktiviteter uden vanskeligheder.

Træningsprogrammet

Øvelserne omfatter udover øvelserne 7-13 nu også de sidste 3 øvelser (14-16). De sidste øvelser har til formål, at styrke sener og muskler yderligere.

Som med de forrige øvelser, skal du fortsat træne 5-6 gange dagligt og gentage hver øvelse 10-15 gange.

Øvelse 14

Placer træningsleret i håndfladen og klem fingrene igennem leret indtil fingerspidserne rører håndfladen.

Øvelse 15

Placer træningsleret på bordet. Bøj fingrene og skub dem igennem leret ved at strække fingrene.

Øvelse 16

Tryk træningsleret fladt. Saml alle fingerspidser og form leret ud over fingerspidserne. Stræk fingrene ud i leret.

Redaktør