Øvelser efter operation for bøjesenelæsion i hånden

Når du har fået syet én eller flere bøjesener sammen i hånden, skal du genoptræne

Øvelser indtil 6 uger efter operationen

Om skinnen

De første 6 uger efter operationen skal du anvende en skinne døgnet rundt. Du må ikke tage skinnen af, uanset aktivitet.

Du må ikke bruge hånden

Det er vigtigt, at du ikke bruger din hånd i andre situationer end når du udfører øvelserne.

Dine bøjesener tåler endnu ikke belastning eller udspænding og du må ikke bruge hånden til daglige gøremål.

Generelt om øvelser i denne periode

Du har fået syet én eller flere bøjesener sammen. Genoptræningen skal i de første 3 måneder, og især de første 6 uger, gennemføres forsigtigt og præcist efter din ergoterapeuts anvisninger, for at give sammensyningen af senerne de bedste betingelser for at hele.

Træningsprogrammet

Øvelse 1 er en venepumpeøvelse, som skal modvirke at hånden hæver op. Udfør den mange gange dagligt og efter behov.

Mens du laver øvelsesprogrammet skal du løsne den yderste strop, som holder fingerene på plads.

Øvelse 2-4 udføres en gang i timen. Du skal stoppe bevægelsen, når det strammer i den syede sene. 

 

 

 

Øvelse 1

Stil dig med armen ned langs kroppen

 • Før armen op og stræk så højt op som muligt

Øvelse 2

Bøj fingerene ind i håndfladen med hjælp fra den anden hånd.

 • Alle led bøjes så meget som muligt.
 • Stræk fingrene helt op til skinnen og slap derefter af.

Gentag øvelsen 10 gange.

 

 

Øvelse 3

Bøj fingrene helt ind i håndfladen med hjælp fra den anden hånd.

 • Forsøg at holde stillingen i 3-4 sekunder uden hjælp fra den anden hånd.
 • Stræk fingrene helt op i skinnen

Gentag øvelsen 5 gange.

Øvelse 4

Bøj aktivt fingeren helt ind i håndfladen uden hjælp fra den anden hånd

 • Pres ned over dine grundled med den anden hånd og hold igen mens du strækker fingrene så meget som muligt
 • Slap derefter af

Gentag øvelsen 5 gange.

Tillægsøvelse 4 uger efter operationen

Øvelse uden skinne

Du må nu tage skinnen af når du skal lave den næste øvelse - og kun når du udfører øvelsen. Du skal altså fortsat have skinnen på døgnet rundt.

Dine bøjesener tåler fortsat ikke belastning eller udspænding og du må fortsat ikke bruge hånden til daglige gøremål.

Træningsprogrammet

Du skal fortsat lave øvelserne 1-4 en gang i timen og nu også supplere med øvelse 5, som du udfører 4-5 gange dagligt á 10 gentagelser. 

Øvelse 5

Læg håndleddet på et bord med hånden  ud over kanten og håndryggen opad. Alben er bøjet ca. 90 grader.

 • Bøj håndleddet bagover med afslappede fingre. (Det er yderst vigtigt, at dine fingre forbliver afslappede under hele øvelsen, da der ellers er risiko for, at senen/-erne brister. )
 • Bøj håndleddet nedad med afslappede fingre.

Øvelser 6 uger efter operationen

Øvelser uden skinne

Du kan nu tage skinnen mere af om dagen. Beskyt hånden med skinnen om natten de næste 2 uger. Træning foregår kontrolleret uden skinne. 

Selv om du nu må tage skinne mere af, må du IKKE bruge hånden til tunge gøremål

Beskyt hånden med skinnen

I situationer, hvor du ikke har kontrol over, hvad du udsætter din hånd for, skal du stadig - de næste 2 uger, benytte skinnen.  Fx. ved transport, under indkøb og i sociale sammenhænge.

Træningsprogrammet

Start med at varme hånd og underarm op med øvelse 6

Herefter gennemfører du øvelserne 7 - 9

Træningsprogrammet udføres 5-6 gange dagligt. Gentag hver øvelse 10-15 gange. Du skal stoppe bevægelsen i øvelserne, når det strammer i den/de syede sene/sener.

Øvelse 6

 • Løft den ene eller begge arme, så højt du kan. Albuerne skal være over hjertet. Hvis du kun løfter den ene arm, kan du støtte den med modsatte hånd.
 • Knyt hånden. Stræk og spred fingrene.

Øvelse 7

Grib fat om din finger lige under leddet tættest på din fingernegl. 

 • Bøj og stræk din finger aktivt i det yderste led

Øvelse 8

Hold rundt om nederste del af fingeren

 • Bøj aktivt fingeren i det første led og stræk ud igen

Øvelse 9

Bøj i en glidende bevægelse først yderled, så mellemled, og til sidst til et fuldt håndknyt. Har du svært ved at knytte fingerne helt, så pres med den anden hånd, til du får et fuldt håndknyt.

Redaktør