Når du er indlagt med blodprop i hjernen eller hjerneblødning

Hvis du bliver indlagt med en blodprop eller blødning i hjernen, kan du her læse om din indlæggelse

Formålet med behandling og genoptræning

En blodprop i hjernen eller en hjerneblødning kan give midlertidige og mange gange også varige skader i de dele af hjernen, som bliver ramt. Det betyder, at de efterfølgende problemer du har, kan være af meget forskellig art alt efter, hvor i hjernen du er ramt.

Praktisk information

Måltider

Vi serverer morgenmad, middagsmad og aftensmad til indlagte patienter. Pårørende kan mod betaling også få mad fra køkkenet. Kontakt personalet for mere information om tilbuddet til pårørende.

Drikkevarer

På gangen ved opholdstuen findes der et køleskab med drikkevarer. På rullebordet ved siden af finder du rene glas. Pårørende er velkomne til at tage drikkevarer fra køleskabet. 

Hviletider

Genoptræning er hårdt arbejde, og vore patienter har ofte et anstrengende træningsprogram. Det er derfor vigtigt, at middagshviletiden kl. 13.00 –14.30 respekteres af besøgende.

Telefon

Hver patient har mulighed for at få en fastnet telefon på stuen. Når du vil ringe skal du trykke ”0” og derefter det nummer du ønsker. Det er ikke muligt at ringe til mobiltelefoner fra denne telefon. Telefonen er åben fra kl. 8.00-12.30 og fra kl. 14.30-21.00.

Du må gerne bruge din mobiltelefon på afdelingen. Husk at tage hensyn til medpatienter og hviletider. 

Behandlingen og genoptræningen

Umiddelbart efter din indlæggelse bliver du undersøgt af en fysioterapeut og en ergoterapeut. I samarbejde med dig lægger vi en en plan for dit videre genoptræningsforløb, så du igen kan varetage de aktiviteter, der er meningsfulde for dig. 

Genoptræningen foregår hele døgnet under din indlæggelse - både sammen med plejepersonalet og terapeuterne. Hvis der er behov for det, henviser vi dig til en talepædagog, som er tilknyttet afdelingen. 

Måltider

Vi opfordrer dig til at spise i opholdstuen, da det er hensigtsmæssigt at sidde ved et spisebord. Turen frem og tilbage til opholdsstuen, og at spise sammen med de øvrige patienter, skal du opfatte som en del af din genoptræning. 

En del patienter har tygge-og synkebesvær. Der kan hænge en spise- drikkevejledning på tavlen ved sengen. Her står der bl.a. hvilken konsistens af mad og drikke, der er hensigtsmæssig for dig og evt. nogle restriktioner.  Det er vigtigt at disse restriktioner overholdes. Ligeledes kan der være patienter der får registreret deres kost- og væskeindtag. Vær derfor påpasselig med at servere mad og drikke til patienter du ikke kender.

Hvis du skal have medicin

Under din indlæggelse doserer og udleverer vi din medicin. Du får samtidig udleveret en medicinliste over den medicin, du får. 
Spørg altid personalet, hvis du/I er i tvivl om hvilken medicin du får, og hvorfor du får den. boh-

Påklædning

Vi opfordrer til, at du har dit eget tøj på under indlæggelsen – det kan være bekvemt med løstsiddende træningstøj. Desværre kan vi ikke tilbyde at vaske dit private tøj. Vi anbefaler, at du bruger gode, fastsiddende sko. 

Hjælp fra socialrådgiveren

Under indlæggelsen kan du/I også få rådgivning hos vores socialrådgiver, som kan hjælpe Jer med de spørgsmål og problemer, der kan opstå, når én i familien bliver syg. Socialrådgiveren kan hjælpe dig med spørgsmål om arbejdsforhold, økonomi, forsikring, medicinudgifter m.m.

Socialrådgiveren tilbyder en afklarende og støttende samtale og giver råd og vejledning om muligheder for hjælp. I er velkomne til at kontakte socialrådgiveren direkte eller via personalet på afdelingen. 

Lægesamtaler og møder

Der er læger på afdelingen hver formiddag. Mens du er indlagt holder vi nogle møder med dig og dine pårørende, hvor vi sammen bliver enige om plan og målet for din genoptræning. På møderne deltager terapeuterne og plejepersonalet. Dine pårørende er velkomne til at deltage.  

Udskrivelse

Får du behov for hjælp fra hjemmeplejen sørger afdelingen for, at der kommer en visitator fra kommunen og taler med dig og gerne en pårørende.
Terapeuterne vurderer sammen med dig, i hvilken omfang du har brug for hjælpemidler.

Din genoptræning efter en hjerneblødning/blodprop i hjernen, fortsætter i kommunalt regi efter du er udskrevet fra Bornholms Hospital. 

Der tages stilling til genoptræningsplan og tilknytning til kommunikationscenter ved udskrivelse. 

Din egen læge modtager fra hospitalet et resumé af din indlæggelse, så han/hun kan hjælpe dig bedst muligt når du er udskrevet.

 

Redaktør