Krop og kræft - info om træningstilbud

Krop & Kræft er et forskningsmæssigt velundersøgt træningsprogram gennem mere end 15 år, og har en dokumenteret positiv effekt på nogle af de bivirkninger, der er forbundet med kemoterapi. Hertil er der påvist en forbedring af muskelstyrke og kondition samt en øgning i energi, velbefindende og fysisk funktion.

Kort om tilbuddet

Træningsprogrammet ’Krop & Kræft’ er lagt an på, at du som kræftpatient, kan øge din fysiske kondition og velvære og få øget livskvalitet ved at bruge kroppen aktivt.

Programmet varer 6 uger med 9 timers træning pr. uge og foregår på hold med op til 8 deltagere.

Sådan foregår det

Træning virker positivt på bivirkninger af kemoterapi

Kemoterapi kan medføre træthed og nedsat livskvalitet, og kræftpatienter bliver ofte mindre fysisk aktive som en følgevirkning af behandlingen.

Træningsprogrammet i ’Krop & Kræft’ har vist, at patienter opnår en øget fysisk kapacitet og forbedrer deres velbefindende.

Du kan deltage selvom du er sygemeldt

Du kan deltage, hvad enten du er i arbejde, er sygemeldt eller er pensioneret, såfremt du har mulighed for at møde ind til træning 4 formiddage om ugen.

Vi tilrettelægger dit træningsprogram individuelt ud fra din kondition, styrke og vægt.

Træningen foregår på Bornholms Hospital

Krop & Kræft består af konditions- og styrketræning, afspænding, kropsbevidsthedstræning og massage. Træningen i programmet tilpasser vi, så den passer til dig.

Alle dele af programmet foregår i lokaler i Fysio- og ergoterapien på Bornholms Hospital, indgang F, etage 0 (stueetage). Indgang fra Søndre Villavej.

Programmet

Fysisk træning

3 gange om ugen står den på fysisk træning, som består af opvarmning, konditionstræning og styrketræning.

Kropsbevidsthedstræning

1 gang ugentligt, fokuserer vi træningen på at øge din Kropsbevidsthed.

Træningen indeholder bl.a. muskelafspænding og åndedrætsøvelser

Afspændingstræning

4 gange ugentligt står den på afspænding. Vi træner i forskellige teknikker, og hvordan man kan ’stresse af’ i kroppen. Træningen foregår til musik.

Massage

En gang om ugen får du lov til at slappe helt af, mens vi står for at give dig en omgang muskelmassage.

Programmet i skemaform

Mandag
8.15-11.00
Tirsdag
8.30-10.15
Onsdag
8.15-11.00
Torsdag
Ingen træning
Fredag
8.15-11.00
Styrke og konditionKrops-bevidsthedStyrke og kondition Styrke og kondition
AfspændingAfspændingAfspænding Afspænding
 10.15-11.15
Massage
   

Det skal du være opmærksom på

Din læge har ansvar for din behandling

Det overordnede ansvar for din deltagelse ligger hos de læger, der har ansvaret for din behandling. Lægerne kan på et hvilket som helst tidspunkt afslutte din deltagelse i træningsprogrammet, hvis der foreligger en sikkerhedsrisiko, og du vil i så fald blive informeret om det 

Risici i forbindelse med træningen

2100 patienter i kemoterapi har indtil videre deltaget i Krop &Kræft, og der er endnu ikke registreret utilsigtede hændelser eller andre risici i forbindelse med gennemførsel af de forskellige aktiviteter.

Vi kan naturligvis ikke udelukke, at du kan få en idrætsskade. Ligeledes må du forvente at få ømme muskler.

Din deltagelse kommer ikke til at forhindre dig i dine sædvanlige gøremål, og du er mere end velkommen til at fortsætte dine fritidsinteresser, havearbejde etc. som hidtil.

Du deltager frivilligt

Din deltagelse i træningsprogrammet er frivillig. Du kan til enhver tid ophøre med at deltage i programmet uden at det får betydning for din pleje og behandling eller tilknytning til din kontaktafdeling. Der er ikke tale om, at du gennem din deltagelse i programmet er udelukket fra i øvrigt at modtage andre støttetilbud.

Meld afbud, hvis du ikke kan komme

Hvis du vil melde afbud til en træning, skal du ringe til os på telefon 38 67 18 00

Redaktør