Kontrol af din pacemaker

Første kontrol af din pacemaker foregår på Bornholms Hospital 1-2 måneder efter, at du har fået den sat ind.

Kort om undersøgelsen

Du er henvist til kontrol af din pacemaker. Undersøgelsen foregår på Bornholms Hospital i tæt samarbejde med Rigshospitalets Pacemakerklinik.

Formålet med undersøgelserne er at kontrollere, at pacemakeren fungerer optimalt, og at finjustere pacemakeren i forhold til dine behov.

Sådan foregår undersøgelsen

Første kontrol foregår 1-2 måneder efter, at du har fået din nye pacemaker. Her ser vi efter om ledningerne sidder rigtigt, om såret er helet pænt og om der er behov for justeringer i pacemakerens indstilling.

Efterfølgende kontroller foregår med fra 3 måneder til to års intervaller. Tidsintervallet afhænger af forskellige faktorer, som strømforbrug og den specifikke pacemakertype.
Det er muligt at justerer i pacemakerens indstilling for at få den til at fungere bedst muligt efter dine behov.

Nogle pacemakere indsamler oplysninger om, hvordan dit hjerte slår. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde medføre at vi ændrer i din medicinske behandling. 

Efter undersøgelsen

Undersøgelsen bliver beskrevet i din medicinske journal, og din egen læge kan se beskrivelsen af undersøgelsen.

Redaktør