Information til hjemmeplejen om cytostatikabehandling

Når en patient er i cytostatika behandling, er der særlige forholdsregler i forhold til pleje af patienten.

Om denne information

Denne pjece er henvendt til medarbejdere i hjemmeplejen, som arbejder med patienter, der er i behandling med cytostatika (kemoterapi). Reference: VIP, Region Hovedstaden. Cytostatika – forholdsregler og håndtering af.
Vi håber nedenstående forholdsregler kan være til gavn i arbejdet. Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Daghospitalet på A2 på tlf. 38 67 11 37.

Forholdsregler i hjemmet hos patienter, som har modtaget cytostatika
Patient og pårørende skal informeres om, at det er af hensyn til personalets arbejdsmiljø, at der anvendes beskyttelse og forholdsregler. Forholdsreglerne skal overholdes i 5 døgn efter sidste indgift/indtagelse af cytostatika.
Der er ingen restriktioner i forhold til patientens pårørende, der har omgang med patienten og/eller kommer i afdelingen.

Gravide og ammende bør ikke foretage plejeopgaver, hvor de udsættes for cytostatika forurenet ekskreter (hjemmeplejen har ofte udarbejdet egne lokale retningslinjer).

Ved pleje af patienten

Brug altid handsker og overtrækskittel ved personlig pleje og hvor der er risiko for kontakt med ekskreter (blod, opkast, afføring, urin og kraftig svedafsondring).

Ved forurening af sengelinned med ekskreter (blod, opkast, afføring, urin) og ved meget kraftig svedafsondring anbefales det, at sengelinned skiftes og vaskes umiddelbart efter i vaskemaskine.

Undgå at vaske tøj i hånden.

Ved forurening med patientens ekskreter (blod, afføring, urin, opkast) på toilet, gulv o.lign. aftørres området med papirservietter /køkkenrulle eller lignende engangsmateriale, hvorefter der vaskes med vand og sæbe. Papirmaterialet anbringes herefter i plastpose, som lukkes før anbringelse i skraldespanden. Vand hældes i toilettet.

Brug altid handsker ved rengøring i hjemmet hvis gulve, bordplader, tiolet, håndvask eller andet inventar er forurenet med patientens ekskreter (blod, opkast, afføring, urin).

Ved brug af engangsbeholder til opsamling af ekskreter tømmes beholderen i toilettet, låget til toilettet lukkes før trækning. Skyl beholderen grundigt i særskilt spand og vask herefter beholderen i varmt vand og sæbe. Vand hældes i toilet.

Du skal have en god håndhygiejne (vand og sæbe).

Bornholms Hospital
Afdeling for Medicinske Sygdomme
Sengeafsnit 2
Opgang A, etage 3
Telefon: 38 67 11 22
Mail: boh-medafd@regionh.dk

 

Redaktør