Information om iltbehandling

Når din lungefunktion er så nedsat, at iltindholdet i blodet også er nedsat, kan du få iltbehandling i hjemmet.

Når din lungefunktion er så nedsat, at iltindholdet i blodet også er nedsat, kan du få iltbehandling i hjemmet. Du skal være forberedt på, at iltbehandlingen ikke nødvendigvis er en permanent behandling. Du kan få det bedre, så iltbehandling kun er nødvendig i en midlertidig periode.

Når iltbehandlingen bliver brugt korrekt, kan den forlænge og forbedre livskvaliteten og øge din fysiske formåen.

Undersøgelser før behandling

Før du får ordineret ilt i hjemmet, har vi ved gentagne målinger på hospitalet konstateret, at du har et nedsat iltindhold i blodet. Vi måler iltindholdet i blodet ved en blodprøve eller en saturationsmåling (en lille klemme på fingeren) og eventuelt blodprøver taget i håndleddet.

Kort om behandlingen

Iltbehandling bliver som regel kun ordineret af en læge efter en indlæggelse, og behandling bliver oftest givet fra en iltkoncentrator, som er en maskine, der opkoncentrerer ilt fra luften. Et næsekateter fører ilten til luftvejene med et bestemt antal liter pr. minut.

Du skal bruge ilten gerne op til 24 timer i døgnet og helst jævnt fordelt. Det er vigtigt, at du følger anvisningen på behandlingen. Tag derfor kun den mængde ilt, du har aftalt med lægen eller iltsygeplejersken.

Det er muligt at få ilt, der kan transporteres, hvis du skal ud at rejse.

Kontrol af behandlingen

Din iltbehandling kontrolleres ca. hver 4. måned på hospitalet eller ved et hjemmebesøg af vores iltsygeplejerske. Måske viser kontrollen, at ilten ikke længere er nødvendig eller doseringen skal justeres. Det er en lægelig vurdering, om du skal fortsætte behandlingen, og vurderingen bliver foretaget ud fra en måling af dit iltindhold i blodet.

Du skal selv være opmærksom på, om du får det værre. Det kan være øget åndenød, langvarig hovedpine, træthed eller ændringer i psyken.

Udtørring af slimhinder

Det er almindeligt, at dine slimhinder bliver tørre ved iltbrug. Du kan smøre med vandbaseret creme f. eks. Decubal eller Labidan i et tyndt lag om næsen. Du må ikke anvende oliebaseret creme f. eks. vaseline på grund af faren for selvantænding.

Hygiejne

Hvis du bruger iltbrille, kan der komme et tryk ved næsebor og ører. Iltkateteret skal derfor være rent og tørt. Du skal vaske iltkateter/iltbrille til næsen i sæbevand dagligt og lufttørre det bagefter. Det skal udskiftes minimum hver 3. uge. Har du fugter til ilten, skal der bruges destilleret vand til fugteren. Vandet skal skiftes én gang om ugen, og du skal gøre fugteren ren i vand og sæbe. Forlængerslangen skiftes hver 2. måned og oftere, hvis der dannes meget kondensvand. Du skal støvsuge filteret i koncentrator 1-2 gange om ugen.

Tobaksrygning/åben ild

Tobaksrygning ophæver virkningen af iltbehandling. Derfor er det vigtigt, at du helt holder op med at ryge. Ilt nærer ild, og derfor er det meget farligt at ryge under iltbehandlingen eller være i kontakt med åben ild (f. eks. en tændt brændeovn, stearinlys eller gasblus). Ophold dig mindst 2 meter fra åben ild, når du bruger ilten. Olie må ikke anvendes i nærheden af ilt, da det kan selvantænde.

Iltudstyr/koncentrator

Du bestiller iltudstyr, apparatur, flasker, slanger m.v. hos AGA’s kundeservice
tlf: 70 104 103. Det er en tekniker fra Bornholms Hospital, der leverer udstyret.

Hvis der er tekniske problemer med udstyret, skal du også kontakte AGA’s kundeservice. Der bruges strøm til at drive koncentratoren, og denne udgift bliver refunderet af AGA.

Hvis strømmen svigter

Gå ikke i panik, du kan sagtens undvære ilten i nogle timer. Har du iltflasker, kan du bruge dem i ventetiden. Kontakt eventuelt dine pårørende eller hjemmeplejen.

Hvis du har ønske om ferie

Skal du på ferie eller er du væk fra hjemmet i længere tid, skal du kontakte AGA for at låne transportabelt udstyr.

Redaktør