Hospitalspræsten

Når du ligger på hospitalet eller er pårørende til en patient, kan du få brug for at tale med nogen om det, som faktisk er svært at tale om.

Der er sider af livet, som det er umuligt at ændre eller vælge fra: skrøbelighed, sygdom, lidelse, død. Det er de eksistentielle vilkår: Livet og døden.

Et lyttende øre

Når sygdom eller krise rammer, vender det op og ned på hele ens liv. Ting kommer til at se helt anderledes ud. Man kan have brug for at overveje livets spørgsmål, søge mening, eller bare tale med et andet men-neske. Ting kan være svære at gennemskue. Det kan være, at du har brug for at give udtryk for din sorg, glæde eller vrede. 

Brug præsten


Det kan være svært at sætte ord på følelserne overfor dine allernærmeste, da de ofte er lige så berørte og sårbare, som du selv er.
En præst er uddannet til det, som kaldes sjæle-sorg. Til samtaler om liv og død og tro. Ikke som en bedrevidende, men som et lyttende øre. Et medmenneske.
Præsten missionerer ikke, men er vant til at arbejde med et sprog, der kan rumme den største glæde og den største smerte.
Uanset, om du er troende eller ej, så brug præ-sten! Du kan også bruge din egen sognepræst- dét kan personalet hjælpe dig med. Men du kan også bruge hospitalspræsten her på Bornholms hospi-tal. Dette kan personalet også hjælpe dig med.

Kontakt hospitalspræsten

Hospitalspræst Henriette Ry Nielsen

Hospitals- & Sognepræst ved Sct. Nicolai Kirke

Telefon: 29 12 72 74

Mail: Link til sikker mail

Redaktør