Hjernerystelse hos børn

forældrevejledning

Generelt

Mange børn slår hovedet. Hjernerystelse opstår, når man slår hovedet kraftigt. Man kan evt. være bevidstløs i kortere tid og ikke huske hvad der er sket.

Symptomer

Normalt

 • At have hovedpine
 • At have kvalme og kaste op et par gange
 • At være lidt svimmel

Unormalt

 • At have voldsom hovedpine
 • At kaste voldsomt op
 • At have synsforstyrrelser
 • At være sløv og forvirret
 • At tale uforståeligt og opføre sig underligt
 • At være svær at vække At have kramper

Hvornår skal man søge læge?

Altid ved symptomer som beskrevet under unormalt. Ligeledes hvis forværringen indtræder efter undersøgelse/observation på hospitalet.

Behandling

Børn er ofte gode til at sætte grænser for hvad de kan klare. Det afhænger selvfølgelig af hvor medtaget barnet er. Barnet skal være sammen med en voksen det første døgn. Barnet har brug for ro og hvile

For at undgå kronisk hovedpine bør:

 • Voldsomme lege på legeplads eller sport undgås
 • Tv, computer m.m. begrænses
 • Læsning begrænses

Forebyggelse

Børnesikre hvor muligt. Brug cykelhjelm også ved rulleskøjter

Daginstitut/Skole

Hvis barnet har været påvirket af ulykken, bør det være hjemme er par dage, men efter mindre ”skader” er der ingen forholdsregler.

Gode råd

En middagslur kan være påkrævet.

Redaktør