Gravid på Bornholms Hospital

Information til gravide

Tillykke med graviditeten!

Her er en lille oversigt over de undersøgelser, du vil blive tilbudt i løbet af din graviditet og barsel.

Egen læge

Ved din egen læge udfyldes svangerskabspapirer, som sendes til jordemoderkonsultationen og vandrejournal, som du selv får en kopi af. Vandrejournalen skal medbrings til alle undersøgelser i graviditeten.

Du vil få information om doubletest og nakkefoldsskanning, der kan afsløre kromosomafvigelser hos fosteret.

Hvis du ønsker nakkefoldsskanning, skal der tages en doubletest.

Doubletest

Denne blodprøve kan udføres ved 1. graviditetsundersøgelse hos egen læge, fra svangerskabsuge 8+0 dage til 13+6 dage.

Resultatet får du ved nakkefoldsskanningen.

Ambulatoriet for Graviditet

Alle skanninger og lægeundersøgelser i graviditeten foregår i Ambulatoriet for Graviditet, hvor du møder en specialuddannet fødselslæge. Du er velkommen til at tage en voksen ledsager med til undersøgelserne hos lægen, men både samtaler og skanninger kræver ro og koncentration for både den gravide og lægen og derfor anbefaler vi ikke, at børn deltager ved skanningsundersøgelser.

Tidlig skanning

Hvis der er tvivl om, hvor langt henne i graviditeten du er, kan din egen læge henvise dig til en tidlig terminsskanning. Du vil få denne tid tilsendt. Skanningen foregår på Kirurgisk ambulatorium (Tlf. 38671300.)

Nakkefoldsskanning

Nakkefoldsskanningen vil som regel være din første kontakt på hospitalet. Den kan udføres mellem svangerskabsuge 11+3 dage og 13+6 dage. Her ses hjerteblink, ses efter tvillinger, fastlægges termin og beregnes risiko for kromosonafvigelser (udfra skanning og blodprøve). Har du brug for vejledning, så spørg din egen læge eller vores læge, der foretager nakkefoldskanningen.

Du vil få denne tid tilsendt. Hvis du ikke har hørt fra ambulatoriet inden 12. graviditetsuge (11+0) da kontakt sekretæren mhp. tid.

Misdannelsesskanning (gennemskanning)

Misdannelsesskanningen får du tid til i forbindelse med nakkefoldsskanningen. Denne kan udføres mellem svangerskabsuge 19+0 dage til 21+0 dage. Her ses alle fosterets organer igennem. 

Jordemoderundersøgelse

Du vil få udleveret en tid til jordemoderundersøgelsen ved nakkefoldsskanningen. Jordemoderen vil hjælpe, støtte og vejlede dig under graviditeten og fødslen. Formålet med jordemoderundersøgelserne er at følge dig og dit ufødte barn under graviditeten og at sikre, at dit barn udvikler sig, som det skal, og at du har det godt i din graviditet.

Vi tilstræber så vidt muligt, at du har den samme jordemoder under hele graviditeten. Det øger din tryghed, at I kender hinanden. Det er også jordmoderen, der kan vejlede dig om hvor du kan føde – på hospital, ambulant eller hjemme.

Undersøgelser i graviditeten:

Tidligst muligt: egen læge

Uge 8-10: egen læge

Uge 11-13: nakkefoldskanning

Uge 15-17: jordemoder

Uge 19-21: misdannelsesskanning

Uge 25: egen læge

Uge 29: jordemoder

Uge 32: egen læge

Uge 35: jordemoder

Uge 37: jordemoder

Uge 39: jordemoder

(Uge41): jordemoder

Fødselsforberedelse

Din jordemoder vil tilbyde dig fødselsforberedelse, når du er i 30. – 34. svangerskabsuge. Der vil være 2 gange à 2 timer, hvor vi taler om fødslen herunder fødestillinger og smertelindring, om det spæde barn og amning og vi tager en rundvisning på fødegangen.

Fødsel

Når din fødsel går igang (det vil sige du har veer, tegnblødning eller fostervandsafgang) kontakter du vagthavende jordemoder på Tlf.:56 95 93 42.

Her aftaler I, hvornår og hvordan du kommer til fødegangen. Tag din vandrejournal med.

Barsel

Hvor længe du er på barselgangen, kommer an på dit og dit barns behov. Besøgstider på barselsgangen:

Alle dage kl. 15–17 og kl. 19– 20 Din ledsager/faderen er naturligvis velkommen hele dagen.

For at du får mest mulig hvile og ro under dit ophold – anbefaler vi, at der ikke er besøg uden for besøgstiden. 

Inden du går hjem, får du tid til en PKU-test (hælblodprøve på barnet), som skal tages 48 – 72 timer efter fødslen og du får tilbud om hørescreening, der skal foretages senest 30 dage efter fødslen.

Ambulatoritet for Graviditet, sekretæren, kl.08:00 til 15:00: 38 67 12 33

Kontakt til jordemoderen. kl.08:00 til 16:00: 38 67 12 60

Akut behov for jordemoderen, hele døgnet: 56 95 93 42

Redaktør