Foranliggende moderkage ved 2. trimesterskanning

Når man har en foranliggende moderkage, har det betydning for om man kan føde vaginalt eller ved kejsersnit. Det er vigtigt, at man er opmærksom på blødning fra skeden.

Kort om foranliggende moderkage

Vi har ultralydsskannet dig og kan se, at din moderkage ligger helt eller delvist foran livmoderhalsen.

En foranliggende moderkage kan have betydning for, om du kan føde vaginalt, eller om du skal føde ved kejsersnit.

Det videre forløb

Betydning for graviditeten

Moderkagens placering har ikke betydning for din graviditet på nuværende tidspunkt. Hvis du ikke oplever blødninger, kan du fortsat dyrke motion, have sex, løfte tunge ting og gå på arbejde, som du plejer.

Vi ultralydsskanner dig igen omkring graviditetsuge 32-34

Omkring graviditetsuge 32-34 ultralydsskanner vi dig gennem skeden for at se, om moderkagen har rykket sig siden 2. trimesterskanningen. I takt med at livmoderen vokser, vil moderkagen i 80-90 % af tilfældene rykke sig væk fra livmoderhalsen. Hos 10-20 % bliver moderkagen liggende foran livmoderhalsen og forhindrer en vaginal fødsel. I de tilfælde vil det være nødvendigt at føde ved kejsersnit cirka 2 uger før termin.

Hvis moderkagen har rykket sig og ligger i god afstand til livmoderhalsen, er der ikke grund til særlige forholdsregler eller ekstra kontroller resten af din graviditet, og du kan føde vaginalt.

Det skal du være opmærksom på

Kontakt os altid, hvis du bløder

Du kan bløde, når moderkagen ligger delvist eller helt foran livmoderhalsen. Blødning kan fx opstå ved sex, plukkeveer eller helt uprovokeret.

Hvis du begynder at bløde fra skeden, vil du ofte blive indlagt, så vi kan vi holde øje med, om du og dit ufødte barn har det godt. De fleste kan komme hjem igen, når der ikke har været blødning i 24 timer.

Hvis du bløder kraftigt inden graviditetsuge 34 og dermed er i øget risiko for at gå i fødsel, vil vi ofte tilbyde en behandling med binyrebarkhormon, der modner barnets lunger.

I sjældne tilfælde kan du få en meget kraftig blødning, som kan være alvorlig for både dig og dit barn, og det kan blive nødvendigt at lave et akut kejsersnit.

Redaktør