Fjernelse af livmoderen ved kikkertoperation

De hyppigste årsager til, at livmoderen fjernes, er muskelknuder (fibromer), blødningsforstyrrelser og celleforandringer. (laparaskopisk hysterektomi)

Kort om behandlingen

De hyppigste årsager til, at livmoderen fjernes, er muskelknuder (fibromer), blødningsforstyrrelser og celleforandringer. Ved operationen løsnes livmoderen og æggelederne fra æggestokkene. Livmoderen og æggeledere fjernes gennem skeden. Hvis livmoderen er for stor til at komme ud denne vej, deles den i mindre stykker og fjernes gennem et mindre snit nedadtil i bugvæggen.

Bliver æggestokke også fjernet?  

Før overgangsalderen

Hvis du endnu ikke er i overgangsalderen, og æggestokkene er raske, tilråder vi normalt, at æggestokkene ikke fjernes.

Hvis du er disponeret for æggestok- og/eller brystkræft, dvs. hvis du har en forælder eller søskende med sygdommen, eller hvis du er i efterbehandling af brystkræft, anbefaler vi i nogle tilfælde, at æggestokkene bliver fjernet. Hvis dine æggestokke ikke bliver fjernet, vil operationen ikke påvirke din hormonproduktion. Du vil fortsat have ægløsning, hvor æggene blot forsvinder i bughulen. Fjernes æggestokkene, før du er kommet i overgangsalderen, vil denne indtræde med det samme. Gener på grund af overgangsalderen kan afhjælpes med hormonbehandling.  

Efter overgangsalderen

Hvis du har passeret overgangsalderen, er hormonproduktionen fra æggestokkene næsten ophørt. Nogle kvinder har dog i årene efter overgangsalderen en lille hormonproduktion fra æggestokkene, som de kan have gavn af.  

Man vælger ofte at bevare æggestokkene hos kvinder under 60 år.

Det kræver dog, at:

  • æggestokkene ser helt normale ud ved operationen
  • du ikke tidligere har haft problemer med cystedannelse i æggestokkene
  • du ikke er arveligt disponeret for æggestok kræft  

Nogle vælger at få fjernet æggestokkene samtidig for at undgå senere udvikling af cyste eller kræft i æggestokkene. Fjernelse af æggestokkene forlænger ikke operationen væsentligt og medfører sjældent komplikationer.

Æggestokkene fjernes altid kun efter forudgående aftale.  

Hvad er virkningen af operationen på længere sigt?

  • Eventuelle blødninger ophører. 
  • Æggestokkenes produktion af hormoner påvirkes ikke.
  • Efter operationen har de fleste uændret eller forbedret seksualfunktion.  

Hvordan bør jeg selv forberede mig til operationen?

Tager du medicin på grund af sygdom, er det vigtigt, at denne behandling justeres så godt som muligt op til operationen.

Du bør altid tale med lægen om det i god tid før operationen.

Tobak, alkohol, diverse håndkøbsmedicin, nogle smertestillende præparater og en del naturmedicin svækker immunforsvaret og/eller øger blødningstendensen. 

Indlæggelsen

Hvad sker der ved journaloptagelsen?

Du møder til dette nogle dage før operationen. Du taler her med en læge, en sygeplejerske og en narkoselæge, der sikrer, at alt er klar til indgrebet.

 Du får eventuelt taget blodprøver. Husk at oplyse om brug af medicin, stifttænder, tandproteser, tidligere overfølsomhedsreaktioner (allergi), høfeber, astma, bronkitis, hjerteproblemer, stofskiftesygdom eller sukkersyge samt om eventuelle tidligere problemer med bedøvelse.  

Hvad sker der på operationsdagen?

Du møder på Dagafsnit for kirurgi om morgenen, den dag du skal opereres.  

Faste

Ved operation i fuld bedøvelse skal du faste fra kl. 24.00 aftenen før indgrebet, dvs. at du ikke må ryge eller spise efter kl. 24.00 (heller ikke tyggegummi, bolsjer eller lign.)  Dog må du drikke vand eller saft indtil 2 timer før mødetid.

Vi anbefaler at spise et måltid inden sengetid, senest kl. 24.00, så faste-perioden bliver så kort som mulig.

Hvis du får medicin til daglig, beder vi dig tage den med dig

Bad

Du kan hjemme gå i bad og vaske dig, som du plejer. Undlad at smøre creme på kroppen efter badet. Du må gerne bære tandprotese, briller, høreapparat og paryk, men ikke smykker eller kontaktlinser. Du må ikke have læbestift eller neglelak på, da vi skal kunne se din naturlige kulør på læber og negle, mens du er bedøvet.  

Forebyggelse af blodprop

For at forebygge at der opstår en blodprop, skal du have støttestrømper på under operationen samt så længe, du ligger i sengen efter operationen. Støttestrømperne udleveres på afdelingen. Du får endvidere en indsprøjtning med blodfortyndende medicin (Innohep®) om eftermiddagen efter operationen og så længe, du er sengeliggende.    

Operationen

Du bliver kørt til operationsstuen i din seng. Selve operationen foretages som ”kikkertoperation” (laparoskopi).

Kikkertoperation kræver altid fuld bedøvelse. På operationsstuen får du lagt et tyndt plastickateter (drop) til bedøvelse i en blodåre i hånden. Når du er bedøvet, får du lagt et kateter i blæren, så vi kan holde blæren tom for urin. Der sættes nedefra et holdeinstrument i livmoderen med en lille ”kop” rundt om livmoderhalsen. Dernæst blæses luft ind i bughulen gennem et tyndt rør, og der indføres en kikkert gennem et lille snit i navlen. Der indføres instrumenter gennem yderligere tre små snit nedadtil i bugvæggen. Hvert snit er mellem 0,5 og 1,2 cm.

Livmoderen, æggeledere og eventuelt æggestokkene løsnes fra deres tilhæftninger i bughulen. Livmoderen frigøres fra skeden langs kop-kanten og fjernes gennem skeden. Hvis livmoderen er for stor til at komme ud gennem skeden, deles livmoderen i mindre stykker og fjernes via et mindre snit i bugvæggen. Åbningen i skeden syes indefra ved hjælp af kikkertinstrumenter.

Operationen tager normalt ca. to timer, men det kan variere meget, bl.a. afhængigt af livmoderens størrelse.

I sjældne tilfælde er det ikke muligt at gennemføre operationen som kikkertoperation af tekniske årsager, eller fordi der opstår komplikationer under operationen. Det kan i så tilfælde være nødvendigt at ændre operationen til ”åben operation”, hvor operationen foretages gennem en ca. 15-20 cm. lang åbning af bugvæggen. Du skal inden operations start give tilladelse til dette. 

Hvad sker der efter operationen?

Du vågner på operationsstuen og bliver herefter kørt på Opvågningsafdelingen, hvor du normalt ligger et par timer.

Du bliver herefter kørt tilbage til Dagafsnit for Kirurgi.

Du har da fortsat drop i armen og oftest også kateter i blæren. Drop og kateter fjerner vi når du er tilbage på afdelingen.

Lægen eller sygeplejersken vil kort orientere dig om resultatet af operationen samme dag og igen ved telefonsamtale den følgende dag.  

Smerter og kvalme?

Der vil oftest være smerter fra såret de første par dage. Du kan have ubehag, da du har fået blæst luft ind i bughulen under operationen. Du får fast smertestillende medicin samt tilbudt smertestillende medicin efter behov. Smerter skal så vidt muligt undgås.

Smertestillende medicin virker bedst, hvis smerten tages i opløbet; sig derfor til, når du mærker smerter!

Der kan være kvalme efter operationen, og du får tilbudt kvalmestillende medicin.  

I  gang igen

Kvalme forebygges, risikoen for komplikationer mindskes, og du bliver hurtigere frisk igen, hvis du kommer op af sengen så hurtigt som muligt efter operationen.

Det er vigtigt, at du begynder at spise og drikke så hurtigt som muligt.

Du kommer dig også hurtigere, hvis du hurtigt får gang i maven. Du får derfor to afførrende tabletter samme aften som operationen. Det er også vigtigt, at du får motion, drikker rigeligt og spiser kost, der sætter maven i gang (f.eks. råkost, salat, groft brød, øllebrød og svesker).  

Hvor længe skal jeg være indlagt?

Man kan normalt udskrives samme dag som operationen.

Man har ofte brug for smertestillende tabletter regelmæssigt derhjemme den første uge.    

Efter udskrivelsen

Sårene

Plastrene kan du fjerne dagen efter operationen, og du kan herefter tage brusebad. Sårene er syet med opløselig tråd og skal derfor ikke fjernes.

Hvor længe kan man have udflåd?

Det er normalt, at der kommer brunligt udflåd og af og til småblødning fra skeden de første 3-5 uger efter operationen. Er der kraftig blødning, bør du kontakte din egen læge. Du bør ikke bruge tampon.

Mikroskopi svar

Efter ca. 2-3 uger får du brev fra gynækologen, med svar på mikroskopi af det væv, der er fjernet.

Genoptagelse af aktiviteter

Du skal tage den med ro nogle dage, men kan i øvrigt leve normalt.

Du bør ikke belaste din krop længere end til din smertegrænse de første 2-3 uger efter operationen.

Du bør ikke løfte mere end 10 kg eller dyrke hård sport (kontaktsport, tennis, badminton o. lign.) før 2 uger efter operationen.

Almindelig motion (gang, cykling, løb, bækkenbundsøvelser o. lign.) kan genoptages 1 uge efter operationen, eller når du føler dig i stand til det. Karbad og svømning bør først genoptages, når blødningen fra skeden er stoppet.  

Arbejde bør først genoptages 2 uger efter operationen. Fysisk krævende arbejde bør dog først påbegyndes 3-4 uger efter operationen.  

Du bør undlade samleje de første 6-8 uger efter operationen, da såret i toppen af skeden skal have tid til at hele. Herefter kan man starte forsigtigt. Det er almindeligt, at der er ubehag ved samleje 8-12 uger efter operationen, fordi såret i toppen af skeden er længere tid om at hele end såret i maven. Desuden skal toppen af skeden gendanne sin elasticitet.

Lysten til sex og muligheden for tilfredsstillelse og orgasme er normalt uforandret efter operationen. Hvis den sygdom, der har bevirket, at det var nødvendigt at fjerne livmoderen, har hæmmet dit seksualliv, vil det ofte blive bedre.  

Det er almindeligt at føle sig træt i ugerne efter operationen, og der optræder ofte dage, hvor humøret er dårligt uden umiddelbar årsag. Dette aftager i takt med, at kræfterne vender tilbage. Blærefunktionen kan føles lidt anderledes i de første uger efter operationen, især hvis din livmoder var meget stor. Sørg for at tømme blæren helt ved vandladning og giv dig god tid på toilettet.  

Hvis din blodprocent (hæmoglobin) er lav, kan det være en fordel at tage jerntilskud nogle uger efter operationen.

Hvilke komplikationer kan der opstå i forbindelse med operationen?

I enkelte tilfælde kan der opstå blærebetændelse på grund af kateteret i blæren. Blærebetændelse kan i nogle tilfælde forebygges ved at drikke rigeligt.

Der kan optræde let feber i de første dage efter operationen, hvilket normalt ikke kræver behandling. Ved temperatur over 38.5 bør du henvende dig til din læge.

Der kan optræde blodansamling eller infektion over skedetoppen. Symptomerne herpå er ofte ildelugtende udflåd, stærke smerter og høj feber. Kontakt din egen læge ved symptomer.  

I sjældne tilfælde kan der forekomme efterblødning i bughulen, eller tarm eller urinveje kan blive beskadiget under operationen. Dette kan nødvendiggøre ny operation. Der kan endvidere opstå lunge betændelse eller årebetændelse/blodprop i benet. Ved enhver operation indebærer selve bedøvelsen en vis – om end meget lille - risiko.  

Hvem giver yderligere vejledning?

Hvis der er noget, du er i tvivl om, kan du altid stille spørgsmål til afdelingens personale. Får du i den første uge efter operationen feber eller smerter, eller opstår der tvivlsspørgsmål, bør du kontakte din egen læge.

Inden udskrivelsen har den læge der har opereret dig, anført i journalen om eventuel ambulant kontrol her eller hos din egen læge.

Hvor længe skal jeg være sygemeldt?

Normal rekreationsperiode er 2-3 uger afhængigt af dit arbejde, og hvordan du har det. Sygemelding kan ske herfra eller via din egen læge. Brug rekreationsperioden til gradvist at komme i gang.

Redaktør