Efterbehandlingssamtale

Information om samtale om hjerterehabilitering og introduktion til hjerterehabiliteringsforløbet.

Som hjertepatient, der er blevet behandlet på Rigshospitalet, bliver du tilbudt en samtale om hjerterehabilitering. Den består i opsummering af det forløb, du har været igennem, og en afklaring af dine nuværende symptomer og risikofaktorer i forbindelse med hjertekarsygdom. Desuden gennemgås din medicin. Samtalen er en personlig vejledning til dig og dine pårørende. Du bliver tilbudt fysisk genoptræning, og du får mulighed for diætvejledning og rygestoprådgivning. Sygeplejersken planlægger dit efterbehandlingsforløb sammen med dig.

Formålet med hjerterehabiliteringsforløbet

Er at stabilisere din hjertesygdom og give dig de bedst mulige redskaber til at leve med din sygdom. Derfor vil rehabiliteringsforløbet dreje sig om at begrænse de fysiske og psykiske følger og dermed sikre handlekraft og øget livskvalitet. Din rehabilitering starter, når du bliver udskrevet og varer resten af livet. For mange er de første måneder præget af manglende overskud.  Du skal være forberedt på, at det kan vare flere måneder, før du føler, at du er kommet helt til hægterne. En diagnose er for rigtig mange en følgesvend resten af livet, som i starten tager meget energi og overskud, men som gradvist bliver en del af hverdagen. I starten af rehabiliteringsforløbet kan vi derfor hjælpe dig med de udfordringer, du har i forløbet, alt efter hvilken hjertesygdom, du er blevet behandlet for.

Sådan foregår samtalen

1-3 uger efter udskrivelsen bliver du tilbudt en samtale med din hjerterehabiliteringssygeplejerske. I samtalen tager vi udgangspunkt i dine behov, og vi kommer rundt om følgende emner: 

Gennemgang af dit sygdomsforløb og de undersøgelser og behandlinger som du har været igennem, samt den opfølgning og de kontroller du skal gennemgå hos din egen læge og hos speciallægen på Bornholms Hospital.

Gennemgang af din medicin. Du får vejledning i, hvordan og hvornår du skal tage din medicin, for at den virker bedst og sådan, at eventuelle bivirkningerne føles mindst muligt. Hvis du tåler medicinen dårligt, forsøger vi også at finde alternativer.

Vi gennemgår dine livsvaner. Livsvanerne er vigtige for, hvordan din hjertesygdom udvikler sig. Derfor er det vigtigt, at du fastholder de livsstilsændringer, som er nødvendige for dig. Vi rådgiver dig i, hvordan du bedst kan starte på og holde motivationen i forhold til at bibeholde de gode vaner.

Kostvejledning. Forkert kost er medvirkende til overvægt, forhøjet kolesteroltal, diabetes og til at forværre hjertesygdommen. Derfor er der mulighed for at blive henvist til kostvejledning hos hospitalets diætist, som kan rådgive om, hvordan du får tilpasset/indarbejdet sundere spisevaner til netop din livsstil. 

Er du ryger, afhænger dit videre sygdomsforløb af, at du holder op. Til rehabiliteringssamtalen er sygeplejersken gerne behjælpelig med at formidle kontakt til hospitalets rygestopinstruktør. 

Fysisk træning er en del af behandlingen i forbindelse med hjertekarsygdom. Du bliver tilbudt en genoptræningsplan udarbejdet af en fysioterapeut, som bl.a. indeholder et særskilt genoptræningsforløb.

Pludselig opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom er for mange en stor psykisk belastning. Ikke kun for patienten, der er ramt af sygdommen, men også for de pårørende. Derfor inviterer vi til, at du tager en pårørende med til samtalen, så vi sammen kan afdække de tanker og bekymringer, du/I har gjort jer i forbindelse med sygdomsforløbet.

Redaktør