Blærekateter - behandling

Efter Akutmodtagelsen har lagt et blærekateter, skal man være opmærksom på at holde kateteret rent og bruge det korrekt, når man er hjemme igen.

Kort om besøget

Vi har undersøgt dig og lagt et blærekateter, der hjælper med at tømme din blære for urin. Det er individuelt, hvor længe man bliver behandlet med blærekateter.

Blærekateteret består af en rørformet, blød slange, som føres op i blæren gennem urinrøret. Det holdes på plads i blæren af en ballon fyldt med saltvand. Slangen kan kobles til en urinpose og udstyres eventuelt med en lukkeventil.

Når du kommer hjem

Kontakt din egen læge, hvis kateteret giver problemer

Du skal kontakte din egen læge eller Akuttelefonen 1813 udenfor din egen læges åbningstid, hvis:

  • du får blod i urinen
  • din urin er grumset eller lugter dårligt
  • du får smerter i blæren
  • du får feber
  • urinen løber ved siden af kateteret
  • kateteret stopper til.

Vær grundig med din hygiejne

Du må gerne gå i brusebad, når du har blærekateter, men undgå karbad, svømmehal og badning i havet, da det øger risikoen for infektioner.
Vask dine kønsorganer med vand og mild sæbe eller med en vådserviet 1-2 gange om dagen. Vask også den synlige del af kateteret, det vil sige ventilen. Ventilen skal dagligt vaskes i sæbe, skylles i vand og tørres af med sprit.

Du skal altid vaske hænder før og efter, at du rører ved kateteret og en eventuel urinpose.

Undgå knæk på slangen

Sørg for, at der ikke kommer knæk på slangen. Slangen må heller ikke ligge i spænd, så det trækker i den. Sæt eventuelt slangen fast til låret med plaster.

Sådan bruger du blærekateteret om dagen

Om dagen skal kateteret være lukket med ventilen, medmindre vi har aftalt andet. Du må kun åbne ventilen, når du skal tømme blæren. Du skal dog åbne ventilen mindst hver 3.-4. time, hvor du tømmer urinen ud i toilettet. Når kateteret er tømt, lukker du ventilen og tørrer den af med papir eller en vådserviet.

Nogle får en urinpose med en kort slange, som sidder fast på benet og bruges om dagen i stedet for ventilen.

Sådan bruger du blærekateteret med ventil om natten

Om natten skal kateteret være lukket med ventilen, medmindre vi har aftalt andet. Du behøver først at tømme kateteret om morgenen.

Sådan bruger du blærekateteret med pose om natten

Om natten kan du have en pose med lang slange på kateteret. Posen sættes fast på ventilen, som kan stå åben, så din søvn ikke forstyrres. Du skal placere posen lavere end din blære. Du kan eventuelt sætte den fast til din seng eller madras med sikkerhedsnåle. Næste morgen tømmes posen ned i toilettet, og ventilen lukkes og tørres af.

Drik rigeligt med væske

Vi anbefaler, at du drikker mindst 2 liter væske per døgn, da det forebygger blærebetændelse og mindsker risikoen for, at kateteret lukker til. 2 liter svarer til cirka 10 almindelige glas.

Kateteret kan irritere

De første dage kan kateteret ofte give dig en fornemmelse af at skulle tisse. Dit urinrør kan også blive irriteret. Begge dele er normale og forsvinder oftest i løbet af et par dage.

Ventil og pose må højst bruges i 8 dage 

Du må bruge den samme ventil eller pose i højst 8 dage. Herefter skal du smide dem ud og skifte til nye. Du kan hente flere poser og ventiler i Akutmodtagelsen, medmindre du er tilknyttet Døgnplejen i kommunen, i så fald kan du få poser og ventiler af din hjemmesygeplejerske eller på Bornholms Regionskommunes sundheds- og sygeplejeklinikker. 

Hvis du har blærekateter i mere end 3 måneder, skal du have sendt poser og ventiler hjem til dig. Du kan få en bevilling hos din egen læge eller i Kirugisk Ambulatorie 2, hvis du er i et forløb der. 

Blærekateteret skal skiftes

Hvis du har blærekateter i en længere periode, skal det skiftes hver 3. måned. I nogle tilfælde kan der være behov for at skifte kateteret oftere. Du få skiftet blærekateret hos din egen læge, af hjemmesygeplejersken eller på hospitalet. 

Forholdsregler ved sex

Du må gerne have sex, når du har et blærekateter, men vi anbefaler, at du tømmer blæren inden.

Kvinder kan sætte kateteret fast med et stykke plaster eller tape på låret.

Mænd kan lægge kateteret langs undersiden af penis og trække et kondom udover. Ved sædafgang vil det meste af sæden presses op i blæren. Lidt sæd kan dog sive ud ved siden af kateteret. Det er normalt, at mænd kan få ondt ved rejsning.

God personlig hygiejne hos dig og din partner er med til at mindske risikoen for blærebetændelse. 

Værd at vide

Se din journal og prøvesvar

www.minsundhedsplatform.dk og i sundhedsjournalen på www.sundhed.dk kan du se din journal, dine sundhedsdata og dine eventuelle prøvesvar. Du kan hente begge dele som app: MinSP og MinSundhed. Log på med dit NemID.

Vi giver din læge besked

Vi sender information om dit besøg på hospitalet til din praktiserende læge. Hvis du ikke ønsker, at din læge skal modtage besked fra hospitalet, skal du sige det til os.

Fortæl om din oplevelse

Vi vil gerne høre fra dig med både ris og ros. Hvis du overvejer at klage, kan du kontakte hospitalets patientvejledere, som er uvildige rådgivere. Læs mere her: www.regionh.dk/patientrettigheder

Dine personlige data

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse.
Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik 

Få mere viden

Redaktør