Barn på Dagafsnit for Kirurgi

Information til forældre, når deres barn skal opereres eller undersøges i fuld narkose.

Dit barn er henvist til operation på Bornholms Hospital i fuld narkose.

Jeres forberedelse

I bedes kontakte sygeplejersken på Dagafsnit for kirurgi, så snart I kender operationsdatoen, så vi kan aftale tid til narkosetilsyn. Ved dette besøg skal I møde narkoselægen, der vil tale med jer om bedøvelsen. I vil også få udleveret ”tryllecreme” og få nærmere information omkring operationsdagen.

Operationsdagen

På operationsdagen skal jeres barn faste.

  • Indtil 6 timer før mødetidspunkt, må barnet spise og drikke almindeligt.
  • Indtil 2 timer før mødetidspunkt, må barnet kun drikke klare væsker. Det   vil sige vand, saftevand og æblemost.
  • De sidste to timer må barnet intet indtage. Heller ikke tyggegummi.

Som aftalt, skal barnet have ”tryllecreme” på begge håndrygge 1 time før mødetidspunkt. Så gør det ikke så ondt at blive stukket.

På Dagafsnit for kirurgi bliver I modtaget af en sygeplejerske. Barnet får vist sin seng, får sygehustøj og id-armbånd på, samt målt blodtryk, puls og temperatur.

Barnet må ikke bære smykker eller neglelak.

Bruger barnet ble, bedes I selv medbringe disse. Barnet er meget velkommen til at medbringe ynglingslegetøj eller bamse. Da der foregår flere operationer på samme dag, må ventetid kunne forventes, selvom vi forsøger at tage højde for det.

Forældrenes rolle

I er meget velkomne til at være med, når jeres barn skal bedøves. I vil få udleveret overtrækskittel og operationshue af hensyn til hygiejnen på operationsstuen. Sammen med barnet, vil I blive fulgt af en portør til operationsafsnittet.

På operationsafsnittet

I bliver modtaget af en læge og en narkosesygeplejerske.

Barnet får anlagt et lille tyndt plastikrør (venflon) i en blodåre på håndryggen, hvor tryllecremen har ligget. I plastikrøret gives sovemedicinen og jeres barn falder i søvn efter få sekunder. Nogle børn får lidt bedøvelsesluft gennem en maske, hvorved barnet falder i søvn efter 1-2 minutter. Når jeres barn er faldet i søvn, skal I forlade operationsstuen og vente i venteværelset. I vil blive hentet når operationen er overstået og fulgt til opvågningsstuen.

Efter operationen

Efter operationen kommer barnet på en opvågningsstue, hvor i som forældre kan være sammen med barnet. Det er vigtigt at barnet får lov til at sove, til det vågner af sig selv. Efter ca. en time bliver barnet kørt tilbage til Dagafsnit for kirugi og kan få lidt at spise og drikke.

I vil blive udskrevet så snart barnet er klar til det og efter aftale med personalet.

Redaktør