Astma - undersøgelse ved NO-måling

En NO-måling måler koncentrationen af nitrogenoxid (NO) i din udånding. En høj koncentration kan være tegn på astma.

Kort om undersøgelsen

Når du skal undersøges for astma, måler vi koncentrationen af nitrogenoxid (NO) i din udånding. Hvis koncentrationen er høj, er det tegn på, at lungerne er irriterede, og du kan have astma.

Du skal forvente at være på hospitalet i 1½ time i forbindelse med undersøgelsen. Der kan dog opstå ventetid, som kan forlænge dit ophold.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du har haft eller får infektion i luftvejene

Hvis du inden for de sidste 4 uger før undersøgelsen får behandling for en infektion i luftvejene, kan det påvirke resultatet. Vi kan derfor blive nødt til at udsætte din aftale.

Undlad at spise og drikke 1 time inden

1 time inden undersøgelsen skal du undlade at spise og drikke.

Undgå rygning

Undgå at ryge 1 time inden undersøgelsen, da det påvirker undersøgelsens resultat. 

Undgå fysisk anstrengelse

Du må ikke anstrenge dig fysisk 1 time inden undersøgelsen, da det kan gå ud over resultatet.

Medbring din inhalationsmedicin

Tager du inhalationsmedicin, skal du tage den med, da den indgår i undersøgelsen.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Til undersøgelsen skal du først trække vejret dybt ind og så puste luften ud jævnt og roligt gennem en NO-måler i cirka 10-12 sekunder. NO-måleren er et apparat med et rør til at puste i. Svaret kan aflæses på apparatet cirka 1½ minut efter målingen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om sygdom og behandling på www.patienthåndbogen.dk.

Redaktør