Astma - undersøgelse

En undersøgelse for astma laves ved en NO-måling og en lungefunktionstest.

Kort om undersøgelsen

Når du skal undersøges for, om du har astma, skal du igennem forskellige undersøgelser. Vi laver en NO-måling og en lungefunktionstest. Du får også taget blodprøver for allergi og et røntgenbillede af din brystkasse.

Du skal forvente at være på hospitalet i et par timer i forbindelse med undersøgelserne. Der kan dog opstå ventetid, som kan forlænge dit ophold.

Vigtig forberedelse

Kontakt os inden undersøgelsen

I enkelte tilfælde skal der tages specielle forholdsregler ved undersøgelsen. Derfor skal du kontakte os på forhånd, hvis du:

  • er blevet behandlet for en infektion i luftvejene inden for de seneste 4 uger
  • har haft et hjerteanfald inden for den seneste måned
  • er opereret i hjernen eller har fået en hjerneskade inden for de seneste 6 uger.

Vi kan også være nødt til at udsætte undersøgelsen, hvis du:

  • har haft en punkteret lunge inden for de seneste 2 uger
  • er opereret i øjnene inden for de seneste 6 måneder.

Undgå disse former for medicin

Nogle slags medicin kan påvirke resultatet af undersøgelsen. Derfor skal du undgå følgende medicin i tiden op til undersøgelsen:

6 uger før:

  • Piller med binyrebarkhormonet prednisolon.

Kontakt os inden undersøgelsen, hvis du har spørgsmål til din medicin.

Undlad at spise og drikke 1 time inden

1 time inden undersøgelsen skal du undlade at spise og drikke.

Undgå rygning

Undgå at ryge 1 time inden undersøgelsen, da det påvirker undersøgelsens resultat. 

Undgå alkohol

Du skal stoppe med at drikke alkohol 4 timer inden undersøgelsen.

Medbring din inhalationsmedicin

Tager du inhalationsmedicin, skal du tage den med, da den indgår i undersøgelsen.

På hospitalet 

Undersøgelse for astma ved NO-måling

Til undersøgelsen skal du først trække vejret dybt ind og så puste luften ud gennem en NO-måler i cirka 10-12 sekunder. NO-måleren er et apparat med et rør til at puste i. Svaret kan aflæses på apparatet cirka 1½ minut efter målingen.

Undersøgelse af lungefunktionen

Til undersøgelsen starter vi med at måle og veje dig. Du sidder ned, mens du puster ud gennem et rør, som er forbundet til et måleapparat. Vi vejleder dig undervejs.

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at indånde medicin mod astma og vente 15-30 minutter, før du fortsætter øvelserne. Det gør vi for at se, om medicinen har en positiv effekt på dine lunger.

Svar på undersøgelsen

Vi taler med dig om, hvornår du kan forvente at få svar på undersøgelsen. Nogle gange må vi lave undersøgelserne over flere dage, og der vil gå længere tid, inden du får et endelige svar.

Få mere viden

Du kan få mere viden om sygdom og behandling på www.patienthåndbogen.dk.

Redaktør