Almentilstand - eksempler og betydning af ordet

​Sundhedspersoner bruger begrebet almentilstand. En persons almene tilstand beskriver, hvor påvirket eller upåvirket vedkommende er af sin sygdom.

Den almene tilstand kan være et udtryk for, hvor syg en person er, og hvor meget det haster med at blive behandlet. 

Almentilstanden vurderes ud fra en række forskellige elementer, som tilsammen giver et sikkert billede af personens aktuelle tilstand, f.eks.:

 • ​Taler og reagerer personen som normalt?
 • Er vejrtrækningen normal?
 • Har personen feber og/eller smerter?
 • Spiser og drikker personen normalt?
 • Er der opkastning, mavesmerter eller diarré?
 • Er hudfarven normal?
 • Er der udslæt på huden?
 • Lider personen af kroniske sygdomme?
 • Hvis der er tale om et barn: Er barnet uroligt og grædende. Kan det trøstes?
Man kan herefter vurdere, om almentilstanden er upåvirket, let påvirket, moderat påvirket eller svært påvirket.

Generelt bør væsentlige afvigelser fra en personens normale almene tilstand føre til kontakt med læge eller sygeplejersker.

Eksempler på normal tilstand​

 • ​Personen er vågen, taler og reagerer som normalt og kan f.eks. fortælle sit navn, sit CPR nr. og hvor han/hun er henne
 • Personens vejrtrækning er normal og ubesværet
 • Personen har ikke feber eller nytilkomne smerter
 • Personen spiser og drikker normalt
 • Personen har normal afføring
 • Personen kaster ikke op​
 • Personen har ingen mavesmerter 
 • Personen ser ud som han/hun plejer

Specielt om børn:

 • ​Barnet leger normalt
 • Barnet spiser og drikker normalt
 • Barnet har våde bleer/ besøger toilettet som det plejer

Eksempler på hvornår almentilstanden kan være påvirket

 • ​Personen er fjern eller sløv, taler ikke normalt og bruger forkerte ord.

 • Personens vejrtrækning er besværet. Der er lyd på vejrtrækningen, og den er hurtig/overfladisk eller stødende/smertefuld, og personen har svær hoste.
 • Personen (en voksen) trækker vejret mere end 20 gange i minuttet. Dvs. lyder forpustet, selvom personen sidder stille.

 • Personen har feber (Temperatur højere end 38,0 grader C. Vær særlig opmærksom ved temperaturer over 40.5 grader C)
 • Personen har nytilkomne smerter, som påvirker bevægeligheden.

 • Personen har kvalme eller ikke lyst til at spise og drikke
 • Personen har en unormal stor tørst.

 • Personen har løs afføring over tre gange samme dag. Dvs. tynd/dårlig mave.
 • Personen kaster op mere 8-10 gange samme dag
 • Personen har stærke mavesmerter eller smerter i mere end 6 -12 timer
 • Personen har sort farvet og ildelugtende afføring

 • Personen har udslæt eller plamager på huden
 • Personens hud er kold, klamsvedende og bleg
 • Personens hud rødmer, er varm eller er hævet samtidig med, at personen har smerter. Det kan være et tegn på infektion

 • Barnet er uroligt og grædende og kan ikke trøstes
 • Barnet er påfaldende sløvt
 • Barnet har tørre bleer/ få eller ingen toiletbesøg​

Redaktør