Urinvejsinfektion, voksne

​Urinvejsinfektioner opdeles i nedre og øvre infektioner. 

Den nedre er betændelse i urinrør og urinblære og betegnes blærebetændelse. De typiske symptomer er hyppig og stærk tissetrang med svie. Der kan tillige være smertefulde sammentrækninger i urinblæren. 

Den øvre urinvejsinfektion er betændelse i urinleder og nyrebækken, hvilket kaldes nyrebækkenbetændelse. Nyrebækkenbetændelse er en alvorligere tilstand, se nedenfor.​

Vær opmærksom på, at ældre kan have mindre tydelige symptomer, og snarere kan være præget af dårlig almentilstand.


Hvad kan jeg selv gøre?

  • ​​Sørg for god hygiejne.
  • Drik rigelig med væske.
  • Hold dig varm. Undgå at sidde koldt og at fryse på ben og underliv.

Kontakt Akuttelefonen

  • ​Ved hyppig og stærk tissetrang med svie, samt evt. smertefulde sammentrækninger i urinblæren. Dette er symptomer på blærebetændelse. 
  • Ved kulderystelser, feber, påvirket almentilstand med kvalme, opkastninger og smerter i flanke og mave. Dette er symptomer på nyrebækkenbetændelse, og indlæggelse kan komme på tale.
  • Ved samtidige symptomer på både nedre og øvre urinvejsinfektion.

Ring 1813 på hverdage kl. 16 - 08 og i weekender, og kontakt egen læge
ved sygdom eller skade på hverdage kl. 08-16.

Ring 1-1-2 nu

Urinvejsinfektioner kan ubehandlet udvikle sig til en egentlig blodforgiftning (urinvejs-sepsis) med høj feber og svært påvirket almentilstand.

Redaktør