Astma

​Astma er kronisk sygdom i luftvejene, som skyldes en vedvarende irritationstilstand. Sygdommen viser sig typisk ved anfald af hoste, pibende og hvæsende vejrtrækning og åndenød.

Akut astma kan være en alvorlig tilstand, der kan kræve hurtig indlæggelse på grund af vejrtrækningsproblemer.

Hvad kan jeg selv gøre?

  • ​​​Ved et akut anfald er det vigtigt at bevare roen. Personen bør opholde sig i et køligt rum. Er der tale om et barn, må det ikke overlades til sig selv.
  • Anvend anfaldsmedicin/inhalationsmedicin - gentag eventuelt efter tre - fem minutter, hvis første dosis ikke har tilstrækkelig effekt. 

Kontakt Akuttelefonen

  • ​​Hvis det er det første alvorlige astmaanfald, personen oplever.
  • Hvis en ekstra dosis inhalationsmedicinen efter tre - fem minuttet ikke har effekt.
Ring 1813 på hverdage kl. 16 - 08 og i weekender, og kontakt egen læge
ved sygdom eller skade på hverdage kl. 08-16.

Ring 1-1-2 nu

  • ​​Hvis​ astmaanfaldet ikke hurtigt klinger af, og der fortsat er åndenød i hvile.
Redaktør