​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fosterreduktion

​En kvinde, der er gravid med flere fostre, kan søge om tilladelse til reduktion af fostre.

​Inden 12. uge

En kvinde, der er gravid med flere fostre, kan uden særlig tilladelse fra samrådet få reduceret antallet af fostre, hvis

  • indgrebet væsentligt formindsker en risiko for at kvinden vil abortere alle fostre,
  • at et eller flere fostre som følge af for tidlig fødsel ikke vil være levedygtige eller vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse, eller
  • der er fare for kvindens liv, eller at kvindens legemlige eller sjælelige helbred vil blive væsentligt forringet.

Fosterreduktion vil således kunne finde sted når det vil medføre en formindskelse af ovenstående risici. Dette betyder som udgangspunkt, at der vil kunne ske en reduktion til to fostre. Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, vil der således ikke kunne ske reduktion til et foster.

Efter 12. uge

Udover de ovennævnte tilfælde kan en kvinde få tilladelse til at få reduceret antallet af fostre, hvis der er øget risiko for, at fosteret på grund af arvelige anlæg eller beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse.

Kontaktpersoner 

​Sekretærer Pernille Schmidt- Andersen og Dorte Gandsø Lemberg, 2482 1884

Jurist Helene Tejsner, 2151 0647

​Lovgivning om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Sundhedsloven, LBK nr. 903 af 26. august 2019 på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, BEK nr. 1483 af 19/12/2005 på retsinformation.dk 

Vejledning om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, VEJ nr . 25 af 04/04/2006 på retsinformation.dk 

Cirkulære om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, CIR nr . 23 af 03/04/2006 på retsinformation.dk ​​​

Redaktør