Transport og transporttilskud - dine rettigheder

Hovedreglen er, at du selv skal sørge og betale for din transport til og fra undersøgelse og behandling. Bliv her lidt klogere på, om du er berettiget til transporttilskud, og hvor du skal henvende dig for at få svar.

Forskellige muligheder

Hovedreglen er, at du selv skal sørge for og betale din transport til og fra undersøgelse og behandling på hospitalet. Men der er forskellige muligheder for at få bevilget en siddende eller liggende transport. Du kan også være berettiget til transporttilskud. Her er en gennemgang af dine muligheder:Transport

Liggende transport

Du kan visiteres til en liggende transport fra din bopæl til det sted, hvor du skal undersøges eller behandles.

Det er sundhedspersonalet på undersøgelses- eller behandlingsstedet på hospitalet, der vurderer, om du har behov for liggende transport.

En liggende transport kan kun bestilles af sundhedspersonalet, der hvor du skal undersøges eller behandles.

Siddende transport

Du kan have ret til en siddende transport, hvis du opfylder én af følgende grundbetingelser:

  • du modtager folke- eller førtidspension
  • du bor mere end 50 kilometer fra det hospital, hvor du skal undersøges eller behandles
  • du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler til hospitalet og du skal i et ambulant forløb på hospitalet mere end én gang, eller bliver af hospitalet sendt hjem på weekend eller en kort ferie.

Det er sundhedspersonalet på din afdeling eller Kørselskontoret på det hospital, hvor du bliver undersøgt eller behandlet, der vurderer, om du har behov for siddende transport.

Hvor du skal henvende dig for at bestille siddende transport afhænger af, hvor du bor, og hvor du skal undersøges eller behandles.

Transport til og fra din praktiserende læge eller speciallæge

Du kan også få transport mellem din bopæl og din praktiserende læge eller speciallæge.

Det er din kommune, der vurderer, om din helbredssituation giver dig ret til transport mellem din bopæl og din praktiserende læge eller speciallæge. Kontakt din kommune for yderligere informationer.

Har du en ledsager med?

Hvis du har ret til transport eller transporttilskud, og sundhedspersonalet vurderer, at det er nødvendigt for dig at have en ledsager med under transporten, kan din ledsager køre sammen med dig eller søge transporttilskud. Der er også tilfælde, hvor sundhedspersonalet vurderer, at det er nødvendigt at have en ledsager med for at kunne gennemføre en undersøgelse eller behandling. Også her er det sundhedspersonalet, der vurderer behovet for transport.

Klage over afgørelse ved transport eller transporttilskud

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har fået afslag på transport eller transporttilskud

Klagen skal indgives inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen, eller du er blevet opmærksom på, at du kan klage.

Find klageskemaet på Styrelsen for Patientklager hjemmeside​Transporttilskud

Du kan have ret til transporttilskud, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

  • du modtager folke- eller førtidspension
  • du bor mere end 50 kilometer fra det hospital, hvor du skal undersøges eller behandles
  • du er ikke i stand til at tage offentlige transportmidler til hospitalet og du skal i et ambulant forløb på hospitalet mere end én gang, eller bliver af hospitalet sendt hjem på weekend eller en kort ferie

Hvis du opfylder en af betingelserne, kan du kontakte dit undersøgelses- eller behandlingssted for at høre om dine muligheder for at få transporttilskud.

Hvordan udregnes tilskud til transport?

Har du ret til tilskud, bliver det vurderet, hvordan du billigst kommer fra din bopæl til dit undersøgelses- eller behandlingssted. Det er en sundhedsfaglig vurdering, om du er i stand til at benytte dig af offentlige transport i forbindelse med undersøgelse eller behandlingen.

Hvis du ikke kan benytte dig af offentlige transport, vil der i stedet blive beregnet en kilometersats ud fra den korteste rute mellem din bopæl og der, hvor du skal undersøges eller behandles (ruten beregnes ud fra Krak.dk).

Vær opmærksom på

Du kan kun få transporttilskud, hvis transporten koster mere end 44 kroner for pensionister eller 104 kroner for andre (2020-takster).

Andre regler hvis du vælger du et andet hospital

​Hvis du benytter frit eller udvidet frit sygehusvalg, skal du selv sørge for transport. Du kan dog få betalt den del af transportudgifterne, som du ville haft ret til i forhold til det undersøgelses- eller behandlingssted, du oprindelig var henvist til.

Har du en ledsager med?

Hvis du har ret til transport eller transporttilskud, og sundhedspersonalet vurderer, at det er nødvendigt for dig at have en ledsager med under transporten, kan din ledsager køre sammen med dig eller søge transporttilskud. Der er også tilfælde, hvor sundhedspersonalet vurderer, at det er nødvendigt at have en ledsager med for at kunne gennemføre en undersøgelse eller behandling. Også her er det sundhedspersonalet, der vurderer behovet for transport.

Klage over afgørelse ved transport eller transporttilskud

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har fået afslag på transport eller transporttilskud

Klagen skal indgives inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen, eller du er blevet opmærksom på, at du kan klage.

Find klageskemaet på Styrelsen for Patientklager hjemmeside

Undersøgelse og behandling i en anden region

Hvis du er i et undersøgelses- eller behandlingsforløb i en anden region, skal du søge om transporttilskud med et særligt skema. Kontakt Rådgivning i Sygehusvalg, der kan hjælpe dig med at søge.

Find en rådgiver i sygehusvalg


Printbar folder

Vi har samlet den vigtigste viden om et undersøgelsesforløb i en lille folder, som du kan printe.

Læs ”Værd at vide om dit Undersøgelsesforløb”

Patientvejleder

En patientvejleder har til opgave at hjælpe dig som patient.

Find en patientvejleder

Redaktør