​​

Private hospitaler og klinikker, som regionen kan henvise til

​Nogle gange kan du blive henvist til et undersøgelses- eller behandlingsforløb på et privathospital. Se hvem regionen har lavet aftaler med..

Forskellige aftaler med private hospitaler og klinikker​
​​​Hvis det offentlige hospitalsvæsen ikke har kapacitet til at overholde dine patientrettigheder om ventetid i forhold til undersøgelse og behandling, er der indgået samarbejdsaftaler med private hospitaler og klinikker om at udføre disse undersøgelser og behandlinger. Aftalerne er indgået enten:

  • i udbud mellem Region Hovedstaden og en række privathospitaler
  • mellem danske regioner og brancheforeningen Sundhed Danmark (Privathospitaler i Danmark)

På de private hospitaler og klinikker vil dit undersøgelses- eller behandlingsforløb foregå på samme måde og med samme kvalitet som i det offentlige.

I alt ca. 120.000 patienter blev i 2020 undersøgt og behandlet på privathospital.

Når du i første omgang er blevet henvist til et offentligt hospital, vil d​et fremgå af dit indkaldelsesbrev herfra, hvordan du videre skal forholde dig.

Hvis du vælger ikke at ville undersøges eller behandles på privathospital eller klinik, skal du blot møde op på den aftalte dato på det offentlige hospital.

​Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg v​ælger undersøgelse eller behandling på et privathospital

Transport og transporttilskud

Reglerne om ret til transport eller transporttilskud er de samme som til undersøgelse og behandling på et offentligt hospital.

Læs mere om transport og transporttilskud

Hvis du vælger at blive henvist til et privathospital, kan du søge om transport eller transporttilskud hos Rådgivning om Sygehusvalg. 

Læs mere hos Rådgivning om s​ygehusvalg

​Undersøgelsessvar, lægenotater og udskrivelsesbrev m.m.

Normalt går undersøgelsesvar, udskrivelsesbreve m.m. fra privathospitalet til enten det offentlige hospital, du er henvist fra eller til din egen læge.

Fra den 1. januar 2022 er der desuden lavet aftale med privathospitalerne om, at du kan finde svar på dine diagnostiske undersøgelser på din helbredsprofil på sundhed.dk.

Oversigt over de private hospitaler og klinikker, som Region Hovedstaden har aftaler med

Her ser du en oversigt over de private hospitaler og klinikker, som regionen har aftaler med:

​Billeddiagnostiske undersøgelser, MR-skanninger

Mave-tarm sygdomme

​Ortopædkirurgi​

​Psykiatrisk behandling børn

​Psykiatrisk behandling voksne​

Rygoperationer

​Søvnapnøbehandling

​Urologi (urinveje og kønsorganer)​

​Øjenoperationer​

​Øre-næse-halsoperationer

Oversigt over de privathospitaler, som danske regioner og brancheforeningen Sundhed Danmark har indgået aftaler omkring.

​Læs mere på hjemmesiden www.sygehusvalg.dk

Det vil fremgå af dit indkaldelsesbrev, hvordan du skal forholde dig.​​​​​​

Redaktør