​​​​​​​

Aktindsigt - sådan kan du se hele din patientjournal

Du har ret til at se hele din journal eller få en kopi af hele din hospitalsjournal. Det kræver, at du beder om aktindsigt i din journal. Læs her hvordan du får aktindsigt.

Se film om hvordan du får adgang til din hospitalsjournal (varighed 1:14 min)

Hvad er en patientjournal?

Læger og andre behandlere i sundhedsvæsenet fører journal over dine besøg i sundhedsvæsenet, dine sygdomme og behandlingen af dem. Oplysningerne kommer fra dig selv, fra undersøgelser, læger, sygeplejersker med flere. Journalen indeholder blandt andet oplysninger om:

• din diagnose

• dit sygdomsforløb

• observationer

• resultater af dine undersøgelser og behandling​.

I Min Sundhedsplatform kan du se journalnotater

I Min Sundhedsplatform kan du se journalnotater, der er en kombination af forskellige oplysninger fra din patientjournal. De giver dig overblik over din undersøgelse og behandling, så du kan følge med i dit forløb. Du kan se journalnotater, når de er journalført og godkendt, hvilket kan vare op til to døgn.

Efter en indlæggelse, et akut eller ambulant besøg viser Min Sundhedsplatform desuden et besøgssammendrag, der samler informationer fra dit besøg. 

Journalnotater indeholder ikke alt, hvad der bliver skrevet i din patientjournal. Fx vises ikke sygeplejeobservationer eller lægefaglige vurderinger, der bruges til personalets egen information eller baggrundsviden, eller hvis noget de skal huske i forbindelse med behandlingen. Hvis du vil have adgang til disse informationer og dermed hele din patientjournal, kræver det, at du søger om aktindsigt.​

Det kræver aktindsigt at se hele din patientjournal

Hvis du vil have adgang til hele din patientjournal, kræver det, at du søger om aktindsigt.

Hovedreglen er, at du må se alle oplysninger, der er indført i din journal efter 1. januar 2010. Ældre journaloplysninger kan være begrænset af den daværende lov.

Hvis du ønsker en kopi af hele din patientjournal, skal du henvende dig til det hospital eller behandlingssted, hvor journalen er skrevet. Det kan du gøre ved at møde frem personligt, per brev, sikker mail eller via ’Meddelelser’ i Min Sundhedsplatform. Herefter skriver vi ind i din journal, at du søger aktindsigt.

Når du beder om aktindsigt i din journal, skal det være tydeligt, om det er hele eller dele af din journal, du ønsker. Fx hvis du har modtaget behandling på flere forskellige afdelinger, og ikke er interesseret i at se hele journalen. Oplys desuden dit navn og personnummer, underskriv henvendelsen med din underskrift og få en kvittering for modtagelsen af din henvendelse.

Du kan få aktindsigt på flere måder

Aktindsigten kan gives på flere måder:

  • kopi af journalen sendes til dig via borger.dk
  • du kan få din journal til gennemsyn på behandlingsstedet (med aftale om journalgennemgang)
  • journalen udleveres til dig som en fotokopi
  • journalen bliver tilgængelig på Min Sundhedsplatform under menuen ’Dokumenter’.

Du kan få aktindsigten i den form, du ønsker. Du kan også få kopi af røntgenbilleder og andre undersøgelsessvar tilsendt sammen med journalen.

Du skal have svar inden syv arbejdsdage fx med besked om, hvornår din anmodning vil blive behandlet.

Hvad koster det at få aktindsigt?

Det er gratis første gang, du får aktindsigt i din journal. Hvis du beder om at få udleveret yderligere kopier eller afskrifter, kan hospitalet eller lægen kræve betaling, der svarer til de administrative omkostninger.

Give andre fuldmagt

Du kan også vælge at give en anden fuldmagt til at få aktindsigt i din journal. Det skal fremgå meget klart, hvem der må bede om aktindsigt på dine vegne, og præcis hvilke oplysninger, der må udleveres.

Særligt for børn og unge

Hvis du er 15 år, har du ret til aktindsigt i din journal. Dine forældre vil også have ret til aktindsigt i din journal. Der kan dog være hensyn til dig, som betyder, at dine forældre ikke får aktindsigt. Det kan fx. dreje sig om oplysninger om abort eller behandling for kønssygdomme.

Dine børns journaler

Som forælder har du ret til aktindsigt i dine børns journaler, hvis du har forældremyndighed over barnet. I enkelte tilfælde kan forældre dog få nej til aktindsigt eller kun få bevilget en begrænset adgang til journalen. Det sker, hvis vi vil beskytte barnet eller den unge mod, at der bliver videregivet oplysninger om fx abort og kønssygdomme.

Det gælder også, hvis forældrene er under mistanke for at have krænket, udøvet vold mod eller have begået andre former for overgreb mod barnet.

Redaktør