Ventetider på de enkelte hospitaler

​Mitsygehusvalg.dk er en hjemmeside fra Sundhedsstyrelsen, der giver dig oplysninger om ventetider på undersøgelser på offentlige sygehuse.

Ret til at blive færdigundersøgt inden for 30 dage  

Når du er henvist af en læge til en undersøgelse på et hospital, skal lægerne finde ud af, hvad du fejler inden for 30 kalenderdage, hvis det er fagligt muligt. Hvis det ikke er muligt på vores egne hospitaler, vil du blive tilbudt at blive undersøgt på de privathospitaler eller klinikker, vi samarbejder med. 

Se ventetiden på mitsygehusvalg.dk

Mitsygehusvalg.dk er en hjemmeside fra Sundhedsstyrelsen, der giver dig oplysninger om ventetider på undersøgelse og behandling på offentlige hospitaler.

Ventetiderne er angivet i hele uger, og er hospitalernes vurdering af, hvor lang tid en patient med en ukompliceret sygdom maksimalt kan komme til at vente. Vær dog opmærksom på, at ikke alle ventetider er opdaterede.

Redaktør