Spørgeskemaer – hvad bruger personalet dem til?

Du har en unik viden om, hvordan din sygdom og helbredstilstand påvirker dig og din hverdag. Den viden opsamler vi blandt andet ved hjælp af spørgeskemaer.

Spørgeskemaer i din undersøgelse og behandling

Indimellem bliver du som patient bedt om at udfylde et spørgeskema. Nogle gange er det spørgsmål om dine tidligere indlæggelser, allergier, symptomer m.m. Andre gange kan det handle om:

  • din helbredstilstand fysisk som mentalt
  • dine symptomer
  • din evne til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter (dit funktionsniveau)
  • din livskvalitet set i forhold til din sygdom

Vigtig brik i din behandling

Disse informationer kalder vi for patientrapporterede oplysninger, og dem vil vi i de kommende år indsamle flere og flere af. Blandt andet ved at du udfylder spørgeskemaerne både før, under og efter din behandling. 

Det gør vi for at få viden og indblik i din sygdom på en mere systematisk og ensartet måde. Dermed kan de læger, som behandler dig, få et mere sandfærdigt billede fx af dine bivirkninger. Det kan lægerne bruge til at justere din behandling. Men på sigt kan dine oplysninger også være med til at højne en generel kvalitet og sikkerhed i vores behandling. 

Derfor er det vigtigt, at du tager dig god tid til at udfylde spørgeskemaerne så præcist som muligt.

Bedre overblik til gavn for alle

Ved hjælp af svarene i spørgeskemaerne får lægerne en løbende tilbagemelding fra dig. Det betyder, at de fx kan vurdere, om der er et problem, der skal løses. Eller om du har det så godt, at du kan udskyde et ambulant besøg eller ændre i din behandling eller medicin.

Der er også mulighed for, at du kan skrive, om der er noget, du gerne vil have, at der bliver kigget på.

Spørgeskemaer om din tilfredshed

En anden type spørgeskemaer handler om, at vi gerne vil vide, om du har været tilfreds med dit møde med os. Der findes to store kvalitetsmålinger blandt patienter – en landsdækkende og en lokal.

Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser

Den landsdækkende undersøgelse foregår hvert år i perioden fra august til  oktober. Hvis du i den periode bliver undersøgt eller behandlet på hospital, kan du bagefter få tilsendt et spørgeskema via digital eller almindelig post. Her vil vi gerne høre om dine oplevelser og hvor tilfreds du er. Resultaterne bruges til at forbedre kvaliteten til gavn for kommende patienter.  

Løbende målinger af patienttilfredsheden på regionens hospitaler

Vores løbende tilfredshedsmålinger sker primært ved, at du besvarer 3-5 spørgsmål på en stander eller iPad under en indlæggelse eller et ambulant forløb. Din feedback gør, at ledelserne kan vurdere, om der er noget, der skal gøres anderledes eller bedre.

Redaktør