Socialsygeplejerske - til socialt udsatte patienter

Region Hovedstaden har en socialsygeplejerskeordning, der bygger bro mellem udsatte patienters problemstillinger og hospitalets personale. Læs blandt andet om, hvordan du kommer i kontakt med en socialsygeplejerske.

Patienter med tunge sociale problemer

Socialt udsatte patienter har ofte ud over den sygdom, de behandles for, flere komplekse problemstillinger så som stof- og/eller alkoholmisbrug, psykiatriske problemer m.m. 

Hvad kan du bruge socialsygeplejersken til?

Socialsygeplejerskens opgave er:

  • at støtte socialt udsatte patienter under indlæggelse og ambulante forløb
  • at formidle kontakt til eksterne samarbejdspartnere ved udskrivelse
  • at oplyse om de tilbud, som er målrettet stofmisbrugere, hjemløse, alkoholmisbrugere og psykisk syge
  • at bygge bro mellem udsatte patienters problemstillinger og hospitalets personale

Hvad er socialsygeplejerskens baggrund?

Socialsygeplejersken har en specialistviden om socialt udsatte patienters komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer og om de miljøer, hvor de færdes. 

​Kontaktoplysninger socialsygeplejersker i Region Hovedstaden

Rigshospitalet Glostrup

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

Nordsjællands Hospital

Bornholms Hospital

Kontaktoplysninger faglig konsulent i Region Hovedstaden

Redaktør