Imam og etnisk Ressourceteam

Etnisk Ressourceteam består af frivillige kvinder og mænd i forskellige aldre og med forskellige etniske og religiøse baggrunde. Læs mere om teamet her.

Sådan bruger du Etnisk Ressourceteam 

De frivillige i Etnisk Ressourceteam er kvinder og mænd i forskellige aldre, og de har forskellige etniske og religiøse baggrunde. De har gennemført kurser i krisepsykologi og sjælesorg. De kan tilkaldes efter ønske fra en patient med etnisk minoritetsbaggrund, dennes pårørende eller hospitalspersonalet.

Du kan bruge Etnisk Ressourceteam:

  • når du har behov for samtale med et menneske med samme kulturelle og sproglige baggrund 

  • når du under indlæggelse ønsker én at tale med

  • når du har brug for en tredjeperson som mægler eller for at få afklaret spørgsmål.

En ressourceperson må ikke fortælle til andre, hvad I har talt om.

Redaktør