Hjælpemidler i hjemmet

Mange patienter bliver udskrevet tidligt i sygdomsforløbet, og derfor kan du have behov for hjælpemidler, når du kommer hjem.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hvem kan få et hjælpemiddel?

Du kan få stillet et hjælpemiddel til rådighed til at:

  • ​afhjælpe dine fysiske eller mentale funktionsnedsættelser
  • lette din dagligdag i din bolig
  • kunne udøve et erhverv.

Hospitalet udlåner midlertidige hjælpemidler

​Hospitalet er forpligtet til at udlåne hjælpemidler til midlertidigt brug, hvis du har behov for det i forbindelse med din udskrivelse. Der er tale om hjælpemidler, der er nødvendige for, at du kan klare dig i dit hjem fx en rollator, stokke (krykker), kørestol, toiletforhøjer m.m.

Midlertidige hjælpemidler udlånes af hospitalet i en aftalt periode. Det mest almindelige er tre måneder. I visse tilfælde kan du låne det i længere tid. Normalt er det dig selv, der skal sørge for at transportere hjælpemidlet/midlerne hjem til dig selv eller til et midlertidigt døgnophold.

Det er også normalt dig selv, der skal sørge for, at det kommer retur igen til den afdeling, der udleverede hjælpemidlet, når du ikke længere har brug for det. Hvis det ikke er muligt for dig, kan du kontakte den afdeling, du er blevet udskrevet fra, så de kan sørge for det. Hvis hjælpemidlet ikke virker, skal du kontakte den afdeling, der udleverede hjælpemidlet, for at få det udskiftet.

Hvis du får brug for et nyt hjælpemiddel, når du kommer hjem

​Hvis det hjælpemiddel, du har fået med hjem fra hospitalet, ikke opfylder dine behov, skal du hurtigst muligt kontakte den afdeling, du fik det fra, for at få udleveret et andet.

Kommunen stiller arbejdsredskaber til rådighed for brug af plejepersonalet

​Nogle gange er der brug for arbejdsredskaber til det plejepersonale, der kommer i dit hjem. Det kan fx være en plejeseng eller toiletstol. Her er det arbejdsgiveren for det personale, der skal hjælpe dig, som både vurderer og leverer de rigtige arbejdsredskab til dit hjem. Vi vil gerne forebygge, at personalet kommer til skade. Det gælder uanset, om du også selv har glæde af arbejdsredskabet.

Varigt hjælpemiddel

​Hjælpemidler til varigt brug kommer på tale, hvis der ikke indenfor en overskuelig fremtid, ser ud til at blive en forbedring i dit helbred. Det er kommunen, der bevilger hjælpemidler til varigt brug. Hvis du har en varig nedsat funktionsevne, skal kommunen foretage en konkret vurdering af en ansøgning til hjælpemidlet. Husk grundig instruktion

Husk altid at sikre dig, at du er blevet grundigt informeret om, hvordan du bruger hjælpemidlet rigtigt, inden du bliver udskrevet.

Hjælpemiddel som forbrugsgode

Flere og flere hjælpemidler betragtes som forbrugsgoder, man selv betaler helt eller delvist. Fx mindre husholdningsredskaber eller el-scootere.

Vil du klage?

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er utilfreds med en afgørelse fra din kommune. Hvis du vil klage, skal du følge en klagevejledning. Den fik du i brevet sammen med afgørelsen, du vil klage over.

Læs mere om dine klagemuligheder Ankestyrelsens hjemmeside

Læs mere

Redaktør