​​​​

Udskrivelse til en kommunal akutplads

​Når du bliver udskrevet fra hospitalet, kan du fortsat have behov for observation, pleje og behandling. Hvis du har brug for særlig sygepleje, kan du i en periode blive indlagt på en kommunal akutplads eller i dit hjem med et tilknyttet akutteam

​Hvad er en kommunal akutplads?

En kommunal akutplads er:
  • et kortvarigt og midlertidigt døgnophold i din kommune
  • en udskrivelse til din egen bolig, hvor du modtager observation, sygepleje og behandling døgnet rundt alle ugens dage af et særligt akutteam. 

Formålet er at at sikre kvaliteten i din fortsatte pleje og behandling, efter du er blevet udskrevet.

Der kan være stor forskel på, hvordan kommunerne har organiseret sine akutpladser. Nogle kommuner har fx slet ingen. Vær også opmærksom på, at det altid er din kommune, der beslutter, hvilke tilbud du kan få.​

Hvem er personalet?

Personalet på akutpladserne og i akutteams består primært af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med særlige kompetencer. De kan varetage de behov for observation, sygepleje og behandling, som den kommunale sygepleje ikke kan udeføre i dit eget hjem. ​

I samarbejde med din behandlingsansvarlige læge på hospitalet, vil personalet på en akutpladser vurdere din tilstand og planlægge din fortsatte sygepleje og behandling. Personalet kan også udføre forskellige undersøgelser eller tage prøver, som lægen ordinerer for at vurdere din tilstand.

Sker der ændringer i din tilstand, vil personalet i samråd med din behandlingsansvarlige læge beslutte, hvis der skal lægges andre planer, eller hvis du skal have ny medicin m.m. 

​Hvem henviser til en kommunal akutplads?

Som indlagt er det din hospitalsafdeling, der beskriver dit behov for sygepleje og behandling, efter din udskrivelse fra hospitalet. Men det er altid din kommune, der beslutter hvor, og hvordan opgaven skal løses. Du kan også blive indlagt på en kommunal akutplads via din egen læge, hjemmeplejen eller akutberedskabet 1813.

Hvem har ansvaret for behandlingen?

Det fulde behandlingsansvar ligger hos den læge, der har henvist dig til en kommunal akutplads. ​ Når du har været indlagt på hospital, er det derfor din behandlingsansvarlige læge på den hospitalsafdeling, hvor du har været indlagt, der har behandlingsansvaret. Derfor skal din behandlingsansvarlige læge kontaktes, hvis din tilstand ændrer sig. Husk at få navn og telefonnummer på din behandlingsansvarlige læge. Når behandlingen er afsluttet, overgår behandlingsansvaret til din praktiserende læge. 

Du og dine pårørende medinddrages

I de kommunale akutfunktioner lægges der vægt på din selvbestemmelse, ønsker og behov. Det betyder, at du og dine pårørende bliver inddraget i planlægning og beslutninger om forløbet. Der, hvor det er relevant, kan dine pårørende også blive inddraget i at hjælpe dig. Men kun hvis dine pårørende gerne vil, og hvis du selv giver lov.

Er der udgifter forbundet med pleje og behandling på et kommunal akutplads?

Der er gratis at modtage pleje og behandling på en akutplads eller af et kommunalt akutteam. Men du skal stadig betale for den medicin, du køber eller får leveret fra apoteket.

Husk at få det hele med

Du kan downloade Patientguidens huskeliste, som du kan bruge, når du udskrives til en kommunal akutplads. Så sikrer du at få spurgt om det, der er vigtigt for dig at vide, når du kommer hjem.

Læs her om Patientguidens huskeliste til en udskrivelse til en kommunal akutplads eller til din egen bolig med et tilknyttet akutteam

Hvornår afsluttes et forløb med et kommunalt akutfunktion?

Et forløb med et kommunalt akutfunktion efter en indlæggelse afsluttes altid på baggrund af en konkret vurdering, som foretages af  akutfunktionen i samarbejde med din behandlingsansvarlige læge. Her vil det også blive besluttet hvem, og hvordan der eventuelt skal følges op på dit videre forløb. 


Redaktør