Udskrivelse med et kommunalt akutteam i dit hjem

​Når du bliver udskrevet fra hospitalet, kan du fortsat have behov for observation, pleje og behandling. Hvis du har brug for særlig sygepleje, kan du i en periode tilknyttes det kommunale akutteam.

Hvad er et kommunalt akutteam?

Et akutteam er en del af den kommunale hjemmesygepleje. Det kommunale akutteam består primært af sygeplejersker med særlige kompetencer. De kan levere en sygeplejefaglig indsats i dit hjem, hvis du har særlige behov for observation, sygepleje og behandling, som den kommunale sygepleje ikke kan varetage.

Indsatsen fra det kommunale akutteam er med at sikre kvaliteten i din fortsatte pleje og behandling, efter du er blevet udskrevet.

I samarbejde med din behandlingsansvarlige læge på hospitalet vil akutteamet vurdere din tilstand og planlægge din fortsatte sygepleje og behandling. Akutteamet kan også udføre forskellige undersøgelser eller tage prøver, som lægen ordinerer for at vurdere din tilstand.

Sker der ændringer i din tilstand, vil akutteamet i samråd med din behandlingsansvarlige læge på hospitalet beslutte, hvis der skal lægges andre planer, eller hvis du skal have ny medicin m.m. 

Læs mere om behandlingsansvarlig læge

Hvem henviser til et kommunalt akutteam? 

Som indlagt er det din hospitalsafdeling, der beskriver dit behov for sygepleje og behandling. Men det er altid din kommune, der beslutter hvor, og hvordan opgaven skal løses.

Du kan også få tilknyttet et kommunalt akutteam via din egen læge, hjemmeplejen eller akutberedskabet 1813.

Du og dine pårørende medinddrages

I det kommunale akutteam lægges der vægt på din selvbestemmelse, ønsker og behov. Det betyder, at du og dine pårørende bliver inddraget i planlægning og beslutninger om forløbet. Der, hvor det er relevant, kan dine pårørende også blive inddraget i at hjælpe dig. Men kun hvis dine pårørende gerne vil, og hvis du selv giver lov.

Hvem har ansvaret for behandlingen?

Det fulde behandlingsansvar ligger hos den læge, der har henvist dig til det kommunale akutteam.

Når du har været indlagt på hospital, er det derfor din behandlingsansvarlige læge på den hospitalsafdeling, hvor du har været indlagt, der har det fulde behandlingsansvar for den sygdom, du behandles for. Derfor skal din behandlingsansvarlige læge kontaktes, hvis din tilstand ændrer sig. Husk at få navn og telefonnummer på din behandlingsansvarlige læge.

Når behandlingen er afsluttet, overgår behandlingsansvaret til din praktiserende læge.

Er der udgifter forbundet med pleje og behandling af det kommunale akutteam?

Der er gratis at modtage pleje og behandling af et kommunalt akutteam. Men du skal stadig betale for den medicin, du køber eller får leveret fra apoteket.

Husk at få det hele med

Du kan downloade Patientguidens huskeliste, som du kan bruge, når du udskrives med kommunalt akutteam. Så sikrer du at få spurgt om det, der er vigtigt for dig at vide, når du kommer hjem.

Læs her om Patientguidens huskeliste til en udskrivelse med et kommunalt akutteam

Hvornår afsluttes et forløb med et kommunalt akutteam?

Et forløb med et kommunalt akutteam efter en indlæggelse afsluttes altid på baggrund af en konkret vurdering, som foretages af det kommunale akutteam i samarbejde med din behandlingsansvarlige læge. Her vil det også blive besluttet hvem, og hvordan der eventuelt skal følges op på dit videre forløb. 


Redaktør