​​​

Udskrivelse med ambulant kontrol på hospital

Hvis du skal følges tæt efter udskrivelsen eller har behov specialiseret kontrol og behandling, vil du efter udskrivelsen blive indkaldt til kontrol i afdelingens ambulatorie. Det kaldes også for ambulant kontrol. 

Hvad er kontrol i ambulatorie?

Når vi på hospitalet gerne vil følge dig helt til dørs i dit behandlingsforløb, kommer du efter udskrivelsen til kontrol i vores ambulatorier.

Et ambulatorie ligger ofte i tilknytningen til afdelingen, og her foregår kontrol, undersøgelse og behandling af patienter, der ikke er indlagte.

Udskrivelsessamtalen er vigtig

Ved udskrivelsessamtalen inden du tager hjem, gennemgår lægen blandt andet din plan for behandling og opfølgning, når du kommer hjem. Her vil du få forklaret hvorfor, og hvordan du skal gå til kontrol i ambulatoriet.

Dit udskrivelsesbrev med opfølgningsplan sendes til din egen læge, og du kan selv finde brevet ved at logge dig ind med dit MitID i din sundhedsjournal på sundhed.dk.

Se din sundhedsjournal på Sundhed.dk

Husk at få det hele med

Det er altid vigtigt at få spurgt ind til de ting, du har brug for at vide noget om, når du kommer hjem. Lav din egen huskeliste eller brug Patientguidens.

Læs mere om Patientguidens huskeliste til udskrivelse med kontrol i ambulatorie

Første kontrol

Du vil ofte få tidspunktet for den første aftale i ambulatoriet ved udskrivelsessamtalen. Ellers vil du senere modtage en indkaldelse på Borger.dk. Husk at tilmelde dig SMS eller mailservice, når der er ny post til dig fra det offentlige. 

Læs hvordan du gør:

Kontrol er under udvikling

Der er ikke en fast ramme for kontrol i ambulatoriet. Som oftest bliver aftalerne lagt i dagtimerne. Enkelte steder tilbyder man aftenkonsultationer.

I stedet for at blive indkaldt til kontrol tilbyder nogle ambulatorier til patienter i længevarende forløb, at de selv kan ringe ind og bestille tid, når de har behov for det. På den måde sparer både patient og ambulatorie tid på aftaler, man godt kunne undvære.

Hvordan aflyser jeg en kontrol?

Hvis du skal aflyse en kontrol, skal du ringe til sekretæren på ambulatoriet. Nummeret finder du i indkaldelsen på borger.dk.

Nogle afdelinger har også mulighed for, at du kan aflyse din tid via hospitalets hjemmeside eller minsundhedsplatform.dk.

Hvornår afsluttes mit forløb?

Når vi beslutter, at du ikke længere har brug for kontrol, afslutter vi dit forløb og udarbejder et udskrivelsesbrev (epikrise), som sendes til din egen læge. Det ligger også i din sundhedsjournal på sundhed.dk, hvor du skal logge dig ind med dit MitID.

Hvem har behandlingsansvaret ved kontrol i ambulatorie?

Ambulatoriet har kun behandlingsansvaret for den sygdom, du bliver behandlet for.

Hvordan støtter du op om et godt forløb?

Det er vigtigt, at du overholder aftaler om kontrol, også selvom du har det godt.

Hvis du får symptomer, bivirkninger eller kommer i tvivl om din sygdom, er du altid velkommen til at kontakte ambulatoriet.

Vigtigt er det også, at du husker at melde afbud, hvis du er forhindret. Når du melder afbud, kan afdelingen give tiden til en anden patient. 

Regler om transport og transporttilskud ved kontrol

Reglerne om muligheden for en liggende eller siddende transport eller transporttilskud er indviklede.

Læs mere om transport og transporttilskud

Hvis du vil klage over kontrol i ambulatorie

Hvis du vil klage over planlægning, fejl, fagligt indhold m.m. i et ambulant forløb, kan du i første omgang rette henvendelse til ambulatoriets ledelse. 

Klag via Styrelsen for Patientklager

Redaktør