Plejeorlov – pasning af en døende

​Du har ret til orlov fra dit arbejde for at passe en pårørende, der er døende. Læs mere om betingelserne for at få plejeorlov, og hvordan du søger.

Plejeorlov som lønmodtager, pensionist eller studerende

Som lønmodtager har du ret til få plejeorlov til at pleje en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.  Du kan søge om både hel eller delvis tjenestefrihed. 

Også selvstændige erhvervsdrivende, hjemmearbejdende ægtefæller, studerende eller modtagere af kontanthjælp, efterløn eller arbejdsløshedsunderstøttelse kan få bevilget plejeorlov. Er du på offentlig forsørgelsesydelse kan du vælge at fortsætte med denne eller få udbetalt plejevederlag.

Hvem er nærtstående?

For at få plejeorlov skal du være en nærtstående – det kan være mand, hustru, datter, søn, kæreste, en god ven eller en anden person, der står den syge nær. 

Du kan som pårørende få plejeorloven alene eller dele den med andre pårørende. 

Betingelser for plejeorlov

En forudsætning for få plejeorlov er, at du har fået bevilget et plejevederlag fra den kommune, hvor den syge bor. Kontakt den pågældende kommune, og spørg hvordan du søger og får bevilget plejevederlag. Hospitalsafdelingen, egen læge eller hjemmesygeplejen kan måske også være behjælpelig med ansøgningen.

Det er følgende betingelser for, at du kan bevilget plejevederlag:

  • at al hospitalsbehandling med et helbredende sigte er udsigtsløs, og at levetiden forventes at være kort. 
  • at det efter en lægelig vurdering er muligt og hensigtsmæssigt at pleje den døende hjemme
  • at den syge er plejekrævende
  • at den syge ønsker at blive plejet hjemme.

Tjenestefrihed søges hos din arbejdsgiver.

Økonomi

Det er den kommune, hvori den syge bor, der udbetaler plejevederlaget. Det svarer til 1,5 gange det beløb, du selv ville være berettiget til efter lov om sygedagpenge.  Nogle overenskomster supplerer plejevederlaget op til fuld løn under en plejeorlov.

Som ansat optjener du anciennitet, og din arbejdsplads indbetaler pensionsbidrag i perioden.

Redaktør