​​

Inddragelse i dit forløb

Et behandlingsforløb på hospitalet indeholder ofte forskellige valg eller fravalg. Derfor kan det være en god idé at forberede dig på at blive inddraget i overvejelser og beslutninger om dit undersøgelses- og behandlingsforløb. Her er din viden om egne behov, erfaringer og værdier i livet vigtige for at skabe det bedst mulige behandlingsforløb. 

Hvor der er muligheder, er der også valg!

Og dem er der kun flere og flere af i vores sundhedsvæsen. I dag bliver patienter og pårørende i langt højere grad end før i tiden inddraget i disse beslutninger. 

Af mange grunde er det en rigtig god idé at være inddraget i eget forløb. Når du, dine pårørende og behandlere deler viden og er sammen om valg, viser erfaringen, at:

 • du oplever bedre kontrol over dit forløb, og har større indsigt i det

 • du får taget beslutninger om undersøgelse og behandling, der passer ind i dit liv

 • dine observationer og viden om din egen sygdom bliver brugt aktivt

 • du tidligt skaber grundlag for gode samtaler med følsomt indhold

 • resultaterne af din behandling bliver bedre.

Desuden viser forskning, at patienter med et højt informationsniveau, og som er med til at tage beslutninger i deres eget behandlingsforløb, ikke bare bliver mere tilfredse. Resultaterne af deres behandling bliver også bedre, og der sker færre fejl. 

Derfor breder inddragelse af patienter og pårørende sig i dag overalt i sundhedssektoren. Det sker ikke på en ensartet måde. Hver afdeling bruger inddragelse på den måde, der passer sygdommen og behandlingen bedst.


De konkrete fordele ved at være inddraget i dit undersøgelses- og behandlingsforløb kan fx være:

 • at vi sætter dig, din viden og eventuelt dine pårørendes viden i spil. På denne måde kan vi bedre drøfte muligheder, fordele, ulemper, risici, ønsker og forventninger. Herfra kan vi sammen finde frem til, hvad der er de bedst mulige beslutninger for dig.

 • at vi finder ud af, hvad der betyder og fylder mest hos dig. For jo mere vi ved om, dine ønsker og behov, og hvad der bekymrer dig, desto bedre kan vi tale sammen, være tydelige og planlægge et godt forløb.

 • at de forskellige indsatser hænger godt sammen. Fx at få tilrettelagt kontrolbesøg og indlæggelse, så det også passer ind i din livssituation. Eller at du eller dine pårørende selv kan tage hånd om nogle behandlings- eller kontrolopgaver, som nødvendigvis ikke behøver at blive foretaget i hospitalsregi.

 • at vi bruger dine erfaringer fra dit forløb til at blive bedre. Som personale kan vi lære rigtig meget af at høre, hvad der fx var godt og skidt, skræmmende eller fantastisk under dit behandlingsforløb. På den måde kan vi hele tiden forbedre vores indsats.

Men der kan også være udfordringer. Fx:

 • kan dit behov for at være inddraget i undersøgelser og behandling variere gennem et langt forløb. I perioder ønsker du måske al den information, du kan få. Andre gange nøjes du helst med ganske lidt. Vær derfor bevidst om også at sige fra overfor informationer, du ikke ønsker. Her er godt at vide, at inddragelse hverken er en pligt eller et krav – det er en mulighed.  I så fald du ikke ønsker at være inddraget mere end højst nødvendigt, er det vigtigt, at du siger det til personalet, så de kan tage højde for det.

 • kan dine pårørendes behov være anderledes end dine. Ofte ønsker pårørende mere direkte besked end den, der er syg. Derfor kan du risikere, at der kommer andre og mere direkte spørgsmål på dagsordenen, end du dybest set ønsker at få svar på, hvis du lader dine pårørende føre ordet i lægesamtalerne. En løsning kan være, at dine pårørende får en samtale med lægen alene – naturligvis med din tilladelse.


Inddragelse kan foregå på mange planer. Det kan være som:

 • en naturlig del af samtaler med personalet om din behandling, prognose og forløb.

 • en naturlig del af rutiner på afdelingen. Fx er man nogle steder gået bort fra at lave vagtoverlevering på kontoret. I stedet laves vagtoverleveringen sammen med patienten på stuen, når fx dagvagten udskiftes med aftenvagten.

 • forskellige ’samtalekoncepter’. Fx:

  •  et velkomstbrev, der inviterer til dialog

  •  et forberedelsesark, der fx spørger ind til, hvad der bekymrer mest, hvordan sygdommen påvirker familie-og arbejdsliv, hvad der er vigtigt at vide om personen og sygdommen m.m. 

  •  forskellige redskaber til at kunne tage den rigtige beslutning for dig.


Patientguidens huskelister

Patientguidens mange huskelister hjælper dig og dine pårørende til at få et fuldt overblik over alle muligheder og aftaler om dit undersøgelses- og behandlingsforløb. Der findes huskelister til:

 • undersøgelsesforløbet
 • indlæggelse og behandling 
 • udskrivelse med de mange forskellige muligheder for opfølgning og kommunale pleje- og hjælpetilbud

Se alle huskelisterne

Guide til gode lægesamtaler 

Forberedelse er et af nøgleordene til en vellykket samtale med din læge eller andre behandlere. Her er otte gode råd til, hvordan du kan forberede dig bedst muligt.

Se de 8 gode råd

Redskaber til fælles beslutningstagning

At tage beslutninger i fællesskab er en metode, hvor du sammen med din behandler træffer beslutninger. Det kunne være i forbindelse med at vælge en behandling, hvis der er flere muligheder, som kunne være relevante for dig. I sådan en proces kan det være en fordel at bruge et værktøj, der kan støtte dig i at tage beslutningerne. Fx hjælpe dig med at få overblik over, hvilken behandling der har flest af de fordele, der er vigtige for dig. Eller fx har færrest af de ulemper, du er mest bekymret for.

Her er en række redskaber:

Til alle patienter – beslutningsværktøj

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSe beslutningsværktøj

Til patienter med kræft ved ambulante besøg

”Hvad er vigtigt for dig?” understøtter, at patienterne forbereder sig og får stillet de spørgsmål, der er vigtigst for dem, når de har muligheden for det ved de ambulante samtaler.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæs ”Hvad er vigtigt for dig?”

Til kvinder efter brystkræft

Bone@BC App’en er en platform, der er udviklet til at hjælpe kvinder med brystkræft til at fastholde fokus på, hvordan hverdagen for patienter med brystkræft kan blive bedst muligt.

Se værktøjet

Til patienter med uhelbredelig kræft - beslutningsstøtteværktøj

Værktøjet benyttes af læge og sygeplejerske, når det er nødvendigt at tale om, at behandlingsmulighederne er ved at være udtømte.

Se beslutningsstøtteværktøjet

Ved uhelbredelig og livstruende sygdom

Forum med en printbar folder i Patientguiden, der kan hjælpe dig og dine pårørende med at få indkredset det, der føles rigtigst og giver mest værdi, når livet er ved at slutte.

Læs mere om uhelbredelig og livstruende sygdomRedaktør