​​​​

Livstruende hjertesygdomme – dine rettigheder

​Hvis du lider af en livstruende hjertesygdom, er der særlige regler for, hvor lang tid du må vente på behandling.

Sådan er reglerne

Hvis du lider af en livstruende hjertesygdom, gælder der særlige regler for, hvor lang ventetiden må være på behandling. Ventetidsreglerne hedder maksimale ventetider, og de gælder følgende hjertesygdomme:

  • Påvist venstre hovedstammesygdom (hjertesygdom forårsaget af åreforkalkning i en bestemt kranspulsåre i hjertet)

Du har ret til at blive behandlet senest 10 dage fra den dato, hvor du giver dit samtykke til behandlingen (revaskularisering) og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget henvisningen.

  • Dokumenteret ustabil angina pectoris (svær form for hjertekramper på grund af forkalkning i hjertets kranspulsårer)

Du har ret til at blive behandlet senest 14 dage fra, hvor du giver dit samtykke til behandlingen (revaskularisering), og senest 21 dage fra den dato, hvor vi har modtaget henvisningen.

  • Angina pectoris-smerter umiddelbart efter akut myokardieinfarkt (hjertekramper indenfor 30 dage efter blodprop i hjertet).
Du har ret til at blive behandlet senest 21 dage fra, hvor du giver dit samtykke til behandlingen (revaskularisering), og senest 35 dage fra den dato, hvor vi har modtaget henvisningen.

Hvis fristerne ikke kan overholdes

I nogle tilfælde kan det hospital, som du er henvist til, ikke tilbyde dig behandling inden for de maksimale ventetider. Hvis hospitalet ikke kan det, skal du informeres om det senest 11 dage efter, at de har modtaget din henvisning.

Da du har ret til at blive undersøgt inden for ventetidsfristerne, kan du kontakte afdelingen, hvis du ønsker at vide, om du kan få en tid inden for fristen på et andet hospital uden for regionen. Hvis du vil beholde din tid, skal du ikke gøre noget.

Der er nogle undtagelser, hvor fristerne ikke gælder. Det er fx, hvis dit helbred gør, at du ikke kan behandles inden for ventetiderne. 

Redaktør