Socialsygeplejerske - til socialt udsatte patienter

Region Hovedstadens socialsygeplejersker er et tilbud til socialt udsatte patienter, som er indlagt eller har et ambulant forløb på et af hospitalerne i Region Hovedstaden.

​Socialt udsatte patienter​

Mennesker med fx stof- eller alkoholafhængighed, psykiske sygdomme eller hjemløshed har ofte svært ved at få den hjælp og b​ehandling i sundhedsvæsenet, de har brug for. 

De kan have svært ved at begå sig og deltage i samarbejdet med de professionelle om deres forløb. Hos sundhedspersonalet er der ikke altid tilstrækkelig faglig viden om socialt udsattes behov og problemstillinger, og der kan opstå tvivl om procedurer og håndtering af adfærd hos nogle socialt udsatte, som kan være vanskelig at rumme i en almindelig hospitalsafdeling.​

Hvad kan du bruge socialsygeplejersken til?​

Socialsygeplejerskens opgave er:

 • at støtte socialt udsatte patienter under indlæggelse og ambulante forløb
 • at formidle kontakt til eksterne samarbejdspartnere ved udskrivelse
 • at oplyse om de tilbud, som er målrettet stofmisbrugere, hjemløse, alkoholmisbrugere og psykisk syge
 • at bygge bro mellem udsatte patienters problemstillinger og hospitalets personale

Hvad er socialsygeplejerskens baggrund?

Socialsygeplejersken har en specialistviden om socialt udsatte patienters komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer og om de miljøer, hvor de færdes.

​Kontaktoplysninger socialsygeplejersker i Region Hovedstaden

Rigshospitalet Glostrup

 • Socialsygeplejerske Jane Bach, mobil: 51 68 47 05

 • Socialsygeplejerske Ida Krog, mobil: 61 24 71 34

 • Socialsygeplejerske Lene Bruun Damgaard, mobil: 21 56 85 31

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 • Socialsygeplejerske Mie, mobil: 21 29 60 59

 • Socialsygeplejerske Ditte, mobil: 23 34 67 59

 • Socialsygeplejerske​ Sine, mobil: 20 32 76 32​

Amager og Hvidovre Hospital

 • Socialsygeplejerske Simone​, mobil: 51 41 30 73

 • Socialsygeplejerske Christina, mobil: 51 41 79 99

 • Socialsygeplejerske Malene, mobil: 40 29 78 36​

Herlev og Gentofte Hospital

 • Socialsygeplejerske Karen Frampton, mobil: 20 59 86 63

 • Socialsygeplejerske Christine Ray Lyse  mobil: 40 22 93 05

 • Socialsygeplejerske Nanna-Helene Pagels​, mobil: 21 12 74 90

 • Socialsygeplejerske børn og ungeområdet Katrine Buhl Jeppsen, mobil: 21 44 15 26​​​​​​​

 • Socialsygeplejerske børn og ungeområdet Naomi Yemane Tekeste, mobil: 23 83 46 54​

Nordsjællands Hospital

 • Socialsygeplejerske Julie Stetler, mobil: 40 17 24 62, DECT: 48 29 64 23

Bornholms Hospital

 • Socialsygeplejerske Jytte Fogtmann, mobil: 91 16 95 02

Kontaktoplysninger faglig konsulent i Region Hovedstaden

 • Faglig konsulent for socialsygeplejerskerne Nina Brünés, mobil: 61 71 37 74​
Redaktør