Patientansvarlig Læge – din hjælp ved lange og komplicerede forløb

Patientansvarlig Læge er en ordning, der skal give dig, der er i komplicerede og/eller længerevarende behandlingsforløb et bedre overblik og større tryghed.

Tovholder på dit forløb

Med en længerevarende eller kompleks sygdom og behandling er der ofte brug for en lægefaglig tovholder. Derfor har vi indført en funktion, der hedder 'Patientansvarlig Læge'.

Din patientansvarlige læge har det overordnede koordinerende ansvar for dit samlede forløb på hospitalet, og kan ved behov hjælpe dig med at skabe et samlet overblik på tværs af afdelinger og hospitaler. Din patientansvarlige læge:

  • er tovholder og har det overordnede koordinerende ansvar for dit samlede behandlingsforløb
  • orienterer og inddrager dig hele vejen igennem dit behandlingsforløb
  • er den, du kan henvende dig til, hvis der er noget, du er i tvivl om, mens du går i et ambulant forløb eller er indlagt. Som oftest vil du få svar senest hverdagen efter din henvendelse.

Hvem får tilbudt en patientansvarlig læge?

Du vil som udgangspunkt få tildelt en patientansvarlig læge, hvis du:

  • bliver undersøgt eller behandlet flere steder
  • har mere end en sygdom
  • ofte er på hospitalet eller indlagt i længere tid
  • er i et længere undersøgelses- og behandlingsforløb
  • oplever komplikationer med din kroniske sygdom
  • har kræft.

Hvem er din patientansvarlige læge?

Det er personalet på den afdeling, du hører til, der vil vurdere og fortælle dig, om du får tilbudt en patientansvarlig læge. Spørg endelig, hvis du er i tvivl.

Den patientansvarlige læge vil sørge for, at du får et visitkort eller andet materiale med din patientansvarlige læges navn samt information om, hvordan du kan kontakte ham eller hende.


Redaktør