Erstatning ved glemte, mistede eller ødelagte ejendele

Her kan du læse om, hvordan du anmelder glemte, mistede eller ødelagte ejendele.

​​

Retningslinjer for erstatning

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for dine ejendele, mens du opholder dig på hospitalet. Der kan dog være tilfælde, hvor ansvaret for erstatning ligger hos hospitalet. Fx når du er bevidstløs eller påvirket af narkose efter en operation, hvor du ikke selv er i stand til at påtage dig ansvaret.

Det betyder ikke, at personalet ikke gerne vil hjælpe dig, men i en travl hverdag er det behandlingen af dig som patient, der er i fokus.

Tag dine værdigenstande med hjem

Vi opfordrer dine pårørende til at tage dine værdigenstande, smykker, penge, husnøgler og kreditkort med hjem. Alternativt kan du lade Receptionen opbevare dine genstande i boksen ved hospitalets hovedindgang.  

Når du ikke selv er ansvarlig

Du modtager kun erstatning fra Region Hovedstaden, hvis personalet har handlet ansvarspådragende (culpøst) eller der er konkrete forhold i forbindelse med dit helbred eller din indlæggelse, der gør at personalet burde have handlet anderledes.

Anmeld også til dit eget forsikringsselskab

Det er forsikringsmæglerfirmaet Willis Tower Watson, som behandler din sag på vegne af Region Hovedstaden. Selvom du har søgt om erstatning i Region Hovedstaden, skal du også anmelde sagen til dit eget forsikringsselskab.

Sådan søger du erstatning

Har du fx mistet din tegnebog, et smykke eller din tandprotese under din indlæggelse på Bornholms Hospital, kan du søge om erstatning ved at kontakte den afdeling, hvor du var indlagt eller ved at skrive en sikker mail til Bornholms Hospital. Det kan du gøre via vores hjemmeside eller ved at følge dette link: Skriv en sikker mail til Bornholms Hospital >>>​

Hvad gør vi?

Din afdeling og du/dine pårørende skal udfylde et skema

Vi beder din afdeling om at udfylde et skema. Herefter sender vi skemaet til dig eller dine pårørende, og beder Jer kommentere afdelingens oplysninger på skemaet. Vi vil også her bede dig dokumentere dit evt. økonomiske erstatningskrav.

Vi anmelder sagen

Når alle oplysninger er indsamlet, anmelder vi sagen til Region Hovedstadens forsikringsmægler Willis Tower Watson, som herefter vurderer sagen og laver udkast til en afgørelse.

Særligt vedr. bortkomne tandproteser

Bornholms Hospital giver ikke betalingstilsagn i sager om bortkomne tandproteser. Det vil sige at du ikke, forud for afgørelsen af din erstatningssag, kan få lavet en ny protese på hospitalets regning. Der sker en konkret vurdering af ansvaret i hver enkelt sag.

Kontakt 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

Bornholms Hospital

Administrationen
sekretariatet
Opgang G
Ullasvej 8, 3700 Rønne

Telefon: 38 67 01 01
Træffetid: man-tor: kl. 8-16, fre: kl. 8-13

Skriv sikkert til os

Skriv sikkert til Bornholms Hospital >>>​

Redaktør