Forløbskoordinatoren – koordinerer dit forløb på tværs af afdelinger og hospitaler

Mange afdelinger har ansat en forløbskoordinator, som koordinerer patientforløb på tværs af afdelinger og hospitaler. Læs mere om muligheden for at få en forløbskoordinator her.

Det kan du bruge en forløbskoordinator til 

Der findes ikke en opskrift på, hvad en forløbskoordinator skal. Men generelt koordinerer hun patientforløb for afdelingens indlagte eller henviste patienter.

En forløbskoordinator kan være med til at sikre:

  • at du oplever sammenhæng i dit forløb, hvis du bliver undersøgt og behandlet på tværs af flere afdelinger

  • at du får udleveret en tidsplan over dine undersøgelser

  • at du får vejledning og information i forløbet og svar på dine spørgsmål

  • at du ved, hvem du kan kontakte i hele dit undersøgelses- og behandlingsforløb

  • at du får information om dine muligheder, hvis undersøgelses- eller behandlingsgarantien ikke kan overholdes.

En forløbskoordinator er en sygeplejerske med særligt kendskab

En forløbskoordinator er for det meste en sygeplejerske, der har en god indsigt i hvilke spørgsmål og bekymringer, der kan fylde, når du er ved at blive undersøgt eller behandlet for en sygdom. Forløbskoordinatorerne har også et tæt samarbejde med hospitalets andre afdelinger og andre hospitaler.

Hvem får tilbudt en forløbskoordinator?

Det kan det være en god idé, at du er i kontakt med en forløbskoordinator, hvis du fx:

  • har flere sygdomme

  • skal undersøges og behandles på flere afdelinger

  • har andre udfordringer, der kan have en betydning for dine aftaler på hospitalet.

Er du i tvivl, så tal med personalet på den afdeling, der har henvist dig eller på den afdeling, hvor du undersøges eller behandles.

Hvem er din forløbskoordinator?

Det vil stå i dit indkaldelsesbrev, om du har mulighed for at benytte en forløbskoordinator. Der vil også stå, hvor du kan henvende dig. Herefter kan du eller din pårørende kontakte forløbskoordinatoren. Ellers kan du forhøre dig på den afdeling, hvor du er tilknyttet, om dine muligheder.

Redaktør