​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vaccination mod COVID-19, influenza og pneumokok

Se hvor og hvordan du kan blive vaccineret - denne side opdateres løbende.

​Udvalgte borgere tilbydes vaccination mod COVID-19, influenza og pneumokok. Vaccination er gratis og frivillig. 

Du kan blive vaccineret i et af regionens fem vaccinationscentre eller hos de praktiserende læger og apoteker, som tilbyder vaccination.  

Hvis du er i målgruppen for flere vaccinationer, kan du modtage dem alle på samme tid.  

Du kan bestille tid til alle tre vaccinationer på vacciner.dk. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at bestille tid til vaccination, kan du kontakte Region Hovedstadens hotline for vaccinations- og testbooking på tlf. 38 66 00 00. Hotlinen har åbent mandag ​ fredag kl. 8.00-16.00 (dog lukket på helligdage).  ​


Du kan som en del af det generelle vaccinationsprogram blive vaccineret, hvis du opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

COVID-19 (4. stik):

 • Alle på 50 år og derover
 • Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb
 • Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko
 • Pårørende til personer i særlig øget risiko i samme husstand​
 • Gravide

Influenza:

 • Alle på 65 år og derover
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Børn på 2-6 år
 • Personer med visse kroniske sygdomme
 • Personale i sundheds- og plejesektoren med tæt kontakt til patienter i øget risiko

Pneumokok: (tilbydes hvert 6. år i forhold til den enkelte person)

 • Personer over 65 år
 • Personer med særlige kroniske sygdomme
 • Svejsere


Hvis du tilbydes vaccination på baggrund af din alder, vil du modtage en invitation i e-Boks/mit.dk. Herefter kan du bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk. Her kan du se ledige tider, og hvor du kan blive vaccineret.  

For plejehjemsbeboere vil der være et særligt tilbud med vaccination på plejehjemmet uden tidsbestilling.

Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand eller dit arbejde, modtager du ikke en invitation. 

Hvis du ikke har modtaget invitation, men er i målgruppe for vaccination, kan du i stedet enten:

 • Gå ind på vacciner.dk, hvor du udfylder et spørgeskema om dit helbred og arbejde, der guider dig til, hvilke vacciner du er i målgruppen for. Derefter udfylder du en tro-og loveerklæring, og så kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter.
 • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du skal tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere dig med det samme.
 • Møde op uden tidsbestilling på et apotek for at få din vaccination.​
 • Undersøge, om din arbejdsplads tilbyder vaccination, fordi du arbejder som sundheds- eller plejepersonale (gælder for COVID-19 og influenza) eller inden for udvalgte dele af socialområdet (gælder kun COVID-19).


I Region Hovedstaden kan du blive vaccineret i et af regionens fem vaccinationscentre eller hos de praktiserende læger og apoteker, som tilbyder vaccination. 

Du kan blive vaccineret for COVID-19, influenza og pneumokok på samme tid i både vaccinationscentrene, hos de praktiserende læger og apotekerne, hvis du er i målgruppe for flere af vaccinationerne.

På coronasmitte.dk kan du se hvilke vaccinationscentre, apoteker og praktiserende læger, der tilbyder vaccination


​Vaccination i regionale vaccinationscentre

I de regionale vaccinationscentre er det kun sundhedsfaglige medarbejdere, der står for at vaccinere.

Se adresser og åbningstider på de regionale vaccinationscentre:

Oversigt over vaccinationscentre i Region Hovedstaden​


​Vaccination ved praktisere​nde læge

Det er frivilligt, om den enkelte lægepraksis deltager i vaccinationsordningen. De praktiserende læger, som er med i ordningen, vaccinerer for både COVID-19, influenza og pneumokok. 

Du kan få mere information om, hvordan det foregår på den enkelte praktiserende læges hjemmeside. 

Du vælger selv, hvilken praktiserende læge du vil vaccineres hos. Det behøver ikke være din egen praktiserende læge.

På coronasmitte.dk kan du se hvilke praktiserende læger, der tilbyder vaccination


Vaccination ved apoteker

Det er frivilligt, om det enkelte apotek deltager i vaccinationsordningen. De apoteker, som er med i ordningen, vaccinerer for både COVID-19, influenza og pneumokok. 

Apotekerne vaccinerer kun personer over 18 år. ​


​Udkørende funktioner

Beboere på plejecentre og botilbud tilbydes vaccination via en udkørende funktion. Øvrige borgere, der ikke har mulighed for at forlade hjemmet og ellers ville have behov for liggende transport, kan ligeledes blive vaccineret i hjemmet. Du kan kontakte din bopælskommune for at høre, om du har mulighed for at blive vaccineret via udkørende funktion.


Du kan møde op uden at have bestilt tid og blive vaccineret i et af regionens vaccinationscentre. Det vil sige, at du kan blive vaccineret, når det passer dig. Du har også mulighed for at bestille tid til vaccination i vaccinationscentrene, hvis du foretrækker det. Du kan bestille tid til vaccination på vacciner.dk. 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til tidsbestilling, kan du kontakte Region Hovedstadens hotline for vaccination- og testbooking på tlf. 38 66 00 00. Hotlinen har åbent mandag-fredag kl. 8.00-16.00.​

Hvis du skal vaccineres hos praktiserende læge, skal du tjekke den enkelte praktiserende læges hjemmeside for mere information om, hvordan det foregår ift. tidsbestilling. 

Hvis du skal vaccineres på apoteket, kan du møde op uden at bestille tid. Nogle apoteker kan have afgrænset tidsrummet for, hvornår de vaccinerer. ​  ​

Personer, der skal vaccineres for COVID-19 1., 2. eller 3. gang, og som ikke har fået en invitation, kan ikke bestille tid på forhånd, men kan møde op i alle regionens vaccinationscentre som drop-in.

Børn i alderen 2-6 år har mulighed for at blive vaccineret mod influenza. Vaccination mod influenza til børn gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor.

Er du forælder til et barn i alderen 2-6 år, vil du modtage invitation til influenzavaccination til dit barn i e-boks. Hvis du er digitalt fritaget, vil du modtage invitation til dit barn med posten.

I Region Hovedstaden kan børn influenzavaccineres hos regionens vaccinationscentre og hos de praktiserende læger. Fra den 21. november kan børn i alderen 2-6 år også blive influenzavaccineret på udvalgte apoteker. 


Hvis du ønsker at få dit barn vaccineret i et af regionens vaccinationscentre, kan I møde op uden at have bestilt tid. Det vil sige, at dit barn kan blive vaccineret, lige når det passer jer. Du kan også bestille en tid til vaccination af dit barn på vacciner.dk, hvis I foretrækker det. 


Hvis du ønsker, at dit barn skal vaccineres ved jeres praktiserende læge, kan du få mere information på den enkelte praktiserende læges hjemmeside.


Du vil blive tilbudt vaccination med en variantopdateret mRNA-vaccine. De variantopdaterede mRNA-vacciner er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Hvis du ønsker at blive vaccineret med en variantopdateret Moderna-vaccine, har du mulighed for dette i de regionale vaccinationscentre. ​

Primærvaccination (1. og 2. stik) vil fortsat blive givet med de oprindelige mRNA-vacciner, da de variantopdaterede vacciner ikke er godkendt til primærvaccination.​​


Personer uden dansk CPR-nummer og udlandsdanskere, der ikke er sygesikret i Danmark, kan blive vaccineret for COVID-19 i de regionale vaccinationscentre, hvis de opfylder nedenstående betingelser.

For at blive vaccineret skal du:

 • have været i Danmark i mere end 14 dage
 • have et samlet ophold i landet på mere end 30 dage
 • være i målgruppe for COVID-19 vaccination

Bemærk: Det primære formål med dit ophold må ikke være vaccination mod COVID-19.

Hvis du opfylder ovenstående krav og derfor kan blive vaccineret, er det en god idé at medbringe dokumentation for dine tidligere vaccinationsstik, hvis du skal have enten 2., 3. eller 4. vaccinationsstik.

Husk billede-ID
Uden billede-ID kan du ikke blive vaccineret. Husk derfor ID eller anden legitimation med billede, fx pas. Hvis du er EU-borger, skal du også medbringe det blå EU-sygesikringskort.

Vaccinepas
Når du er vaccineret, får du et internationalt vaccinationskort som dokumentation. Har du generelle spørgsmål eller brug for hjælp?​

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Hvis du har spørgsmål, til hvor eller hvordan du kan blive vaccineret for COVID-19, influenza eller pneumokok eller til fejlregistrering af din vaccination, kan du ringe til Region Hovedstadens hotline for vaccination- og testbooking på tlf. 38 66 00 00. 

Region Hovedstadens hotline kan også benyttes til tidsbestilling for borgere fritaget for NemID. Hotlinen yder ikke sundhedsfaglig rådgivning.

Hotlinen har åbent mandag-fredag kl. 8.00-16.00 (dog lukket på helligdage). ​


Har du spørgsmål af sundhedsfaglig karakter?

Hvis du har spørgsmål til din egen situation – f.eks. hvis du er i tvivl, om du kan tåle vaccinen, eller om du er i målgruppe for vaccination - skal du kontakte din egen læge.​


Hvis der er fejl i registreringen af din vaccination, kan du prøve følgende:

 1. ​Log på www.sundhed.dk med NemID og tjek om dine vaccinationer er registreret med korrekte datoer.
 2. Hvis dine vaccinationer er registreret korrekt på sundhed.dk, men det alligevel er forkert i de to apps "MinSundhed" og "Coronapas", kan du prøve at af- og geninstallere den relevante app. 


Du skal oplyse følgende:

 • CPR-nummer
 • Tid og sted for din vaccination (navn på vaccinationscenter eller navn og adresse på lægehuset eller apoteket​)  
 • Hvilke vacciner du har fået (COVID-19, influenza eller pneumokok)​


​Hvis du er udredt for og har fået konstateret allergi overfor indholdsstoffer i den almindeligt tilbudte influenzavaccination, kan du kontakte din egen læge med henblik på at blive henvist til vurdering af muligheden for en alternativ vaccination på allergiklinikken på Gentofte Hospital.

Redaktør