​Line Bodil Didriksen. Foto: Team for kommunikation, Bornholms Hospital

Telekuffert giver KOL-patienter tryghed

​En iPad, to spytbakker og en pep-fløjte. Det er indholdet i den sorte kuffert som 14 bornholmske KOL-patienter har fået udleveret. Målet er at styrke KOL-patienters indsigt i eget helbred og forebygge indlæggelser. 

Vent...
14 KOL-patienter har fået udleveret en telekuffert. To gange hver uge tager de iPad’en frem og svarer på 4 faste spørgsmål. En sygeplejerske på Bornholms Hospital holder øje med udviklingen i svarene og på den måde er patienterne i tættere kontakt til hospitalet som hurtigt kan agere, hvis patienten oplever ændringer i helbredet, får åndenød, træthed, hoste eller sekretet skifter farve. I kufferten få patienterne også redskaber, de selv kan anvende, så de kan følge med i egne data som f.eks. iltmætning og puls gennem tiden.

Undgår panikangst og indlæggelser

-  Når vi som sygeplejersker kan se, at der er forandringer i svarene, går vi i dialog med patienten på mail, telefon eller video over iPad’en, fortæller Line Bodin Didriksen, der er sygeplejerske på Lungeambulatoriet på Bornholms Hospital. -På den måde kan vi hurtigt sætte ind med behandling.  Før har patienterne måske mødt til kontrol to gange årligt. Nu kan de gå online hjemmefra og komme i kontakt med hospitalet to gange om ugen. Patienterne, der ofte er svært lungesyge, oplever tilbuddet som betryggende. Dels fordi de ikke skal køre på hospitalet med bekymring om at blive udsat for smitte, men også fordi de jævnlige kontrolspørgsmål og kontakt med sygeplejerskerne over mail er betrykkende, da de hurtigt bliver sat i behandling, hvis sygeplejerskerne ser ændringer i de registreringer, patienterne melder ind to gange om ugen. 
-Når jeg ser at patienterne begynder at svare anderledes på de 4 spørgsmål, f.eks. at de har mere slim eller hoste, ringer jeg til dem. De kan sende en spytprøve herind. Herefter sætter jeg gang i en behandling sammen med lægen. På den måde forebygger vi, at patienten skal indlægges. Vi oplever ofte at patienter får panikangst ved ikke at kunne få luft. Det kan vi forebygge ved at følge patientens data tæt.

Også gevinst for pårørende

Lige nu er 14 patienter med. Målet er 20 inden årets udgang. Vi vurderer fra gang til gang og understøtter hver enkelt i at blive trygge ved at anvende indholdet i kufferten. Og gevinsten er ikke kun patienternes. Det er også de pårørende, der bliver mindre bekymrede. Begge parter oplever bedre livskvalitet, fortæller Ditte Toudal, der er sygeplejerske i Lungeambulatoriet. 
Ambulatoriesygeplejerskerne tilbyder også konsultation over video, hvor de rent visuelt kan iagttage patientens vejrtrækning og almene tilsand. Det er et vigtigt supplement til den ugentlige dialog på mailen. -For nyligt havde jeg en videokonsultation med en patient, der kunne fortælle, at han havde taget et par kilo på. For at være sikker på at det var trivsel og gode tegn, kunne han vise mig sine ben for at understrege at der ikke var tale om vand i benene, fortæller Line Bodin Didriksen.

Tilbud til alle

Telekufferterne er et nyt behandlingstilbud til bornholmske KOL- patienter. Det kan være svært at forudsige  hvem, der egner sig til at få en telekuffert, men de første resultater har været meget positive. – Vi har svært syge og sårbare KOL-patienter og overraskes hele tiden positivt over at patienterne magter at engagere sig og sætter sig ind i at bruge indholdet i kufferten og dermed få bedre kontrol over egen sygdom og behandling af den, fortæller Ditte Toudal og Line Bodin Didriksen.
Sammen om Esther
Projektet viser også, at vi er sammen om Esther, fortælle Line, der er blevet kontaktet af Akut Sengeafsnit for at samarbejde om en patient, der jævnligt kommer ind med KOL og luftvejsproblemer.  
 -I dag kontakter jeg patienten og tilbyder en KOL-Kuffert, så vi fremover kan gå i dialog med ham om hans helbredstilstand og være på forkant med eventuel forværring, så han ikke skal opleve alle de indlæggelser, fortæller Line, der også har været rundt på afdelinger i huset for at fortælle om projektet. 

Digital Ø

Udleveringen af kufferter til KOL-patienter er en del af projekt Digital Ø, hvor teknik skal gøre hverdagen lettere for vores patienter.

Bornholms Hospital har ca. 200 KOL-patienter tilknyttet Ambulatorie 3.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor