Patienter og pårørende skal påvirke udviklingen på Bornholms Hospital

​Bornholms Hospital udvikler hospitalet sammen med borgerne. Derfor søger vi medlemmer til vores nye brugerråd, der vil bidrage med input, nye perspektiver og værdifuld feedback på vores virke. For vi vil gerne sikre, at brugerne er med til at præge fremtidens hospital med deres blik og erfaring.

Vent...
Bornholms Hospital søger deltagere, der har lyst til at være en del af et nyt brugerråd, hvor Bornholms Hospital sammen med brugerne skal drøfte overordnede emner, der har betyd-ning for patienterne og hospitalet udvikling.

Det er vigtigt at se et hospital fra alle perspektiver i et patientforløb. Det er ikke nok, at vi som sundhedsfaglige beslutter, hvordan vores omgang med patienterne forløber og hvilke initiati-ver, vi vægter. Derfor håber jeg meget, at bornholmske patienter og pårørende har lyst til at repræsentere øens brugere af hospitalet i brugerrådet, siger Morten Østergaard, der er vicedi-rektør for Bornholms Hospital. 

Vi søger brugerrepræsentanter

  • Der har lyst og evne til at repræsentere patient- og pårørendeperspektivet på generelt plan
  • Er løsnings- og læringsfokuserede
  • Har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med hospitalets ledere og medarbejdere
  • Kan perspektivere og kvalificere hospitalets strategiske indsatser på baggrund af pa-tient- og pårørendeperspektivet

Ansøgningsfristen er d.  15.10.20, og det nye brugerråd forventes at afholde første møde sidst i november.

Hvem sidder i Brugerrådet?

Det nye brugerråd kommer til at bestå af 4 faste brugerrepræsentanter, 2 faste hospitalsre-præsentanter og 1 repræsentant fra direktionen. Derudover inviteres andre brugerrepræsen-tanter og hospitalsrespræsentanter i forhold til relevante emner.

Yderligere information

Pernille Christine Gjede
Kommunikationskonsulent
pernille.christine.gjede@regionh.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor