Patienter hjælper os med at udvikle spørgeskemaer

Patienter hjælper os med at udvikle spørgeskemaer

​Hvordan bliver vi klogere på patienternes helbredsstatus? Patienter og ansatte på Bornholms Hospital bidrager til at udvikle nye spørgeskemaer, der inddrager patienterne mere i eget sygdomsforløb. Workshoppen afholdes i regi af Udviklingshospital Bornholm den 16. august 2017

Sundhedsvæsenet har stor fokus på, at patienterne skal inddrages i deres eget sygdomsforløb. Det sker blandt andet ved, at der skal anvendes og udvikles spørgeskemaer, også kaldet ’Patient Rapporterede Oplysninger’, ofte forkortet ’PRO’.

Vi vil være klogere på patientens behov og ønsker

Udviklingshospital Bornholms projekt ‘Patientrapporterede oplysninger om behandlingsresultater’ inviterer til workshop, hvor patienter og sundhedsfagligt personale skal give input til arbejdet med at udvikle standardiserede spørgeskemaer. Skemaerne skal fremover udfyldes ved patientens første ambulante besøg på hospitalet og i den efterfølgende behandling.

Allerede på onsdag den 16. august

Workshoppen afholdes onsdag den 16. august kl. 13 – 16.15 på Bornholms Hospital. Formålet med workshoppen er, at deltagerne får udpeget netop de spørgsmål, som er vigtige at få stillet patienten, så personalet får et godt indblik i patientens helbredsstatus.  

Vi har brug for jeres input

”Vi er meget optaget af at inddrage patienternes egen vurdering af deres helbredstilstand, når vi planlægger deres behandlingsforløb. Det er vigtigt for os at høre patienter og personale om, hvad de mener, er vigtige spørgsmål at stille, så vi ikke bare spørger om noget, vi tror, er vigtigt. Derfor er vi glade for at otte patienter og otte ansatte fra Kirurgisk afdeling har meldt sig til vores workshop og byder ind med deres holdninger. Det er helt essentielt for os i det videre arbejde med skemaerne”, siger oversygeplejerske Lajla Vang, Kirurgisk afdeling, Bornholms Hospital. Hun forventer, at de nye spørgeskemaer bliver taget i brug inden den 1. oktober 2017.

I får eksempler på andre spørgeskemaer

På workshoppen bliver der taget udgangspunkt i to forskellige og allerede udviklede spørgeskemaer. Deltagerne får spørgeskemaerne tilsendt på forhånd. Det giver dem mulighed for at forberede sig på, hvilke typer spørgsmål et sådant skema kan indeholde. 

Der vil løbende være workshops med brugerinddragelse af patienter, og projektleder Maj-Britt Fogelstrøm hører gerne fra flere tidligere knæ- og hofteopererede patienter, der ønsker at deltage i workshops i projektperioden, der løber frem til den 1. oktober 2018. 

Yderligere oplysninger om workshoppen: Projektleder Maj-Britt Fogelstrøm, udviklingshospital Bornholm mfog0010@Regionh.dk, tlf. 23 74 50 14

Redaktør