Nyt brugerråd samlet for første gang

Det nye brugerråd, der skal fungere som rådgivende forum for hospitalets beslutningstagere, holdt deres første møde tirsdag den 24. februar.

Her ses fra venstre pensioneret lærer Toby Aagreen, kvalitets- og miljøchef Bent Larsen, hospitalsdirektør Kurt Espersen, leder af Diagnostisk Enhed Curt Sten, revisor Jørn Sonne, pensioneret landmand Kaj Westh, halassistent Jørn-Ole Kristoffersen, pensioneret lærer Jette Juul Nielsen, facilitator og klinisk underviser Bonnie Gudbergsen. Forrest fra venstre pædagog Birgitte Leffland, afdelingssygeplejerske Anne-Grethe Striboll Kaas-Claesson, kvalitets- og uddannelseschef Anette Kragh og pædagog Majbritt Nielsen. Overlæge Ditte Nielsen var desværre forhindret i at deltage.

Mødet åbnede med, at rådets 14 medlemmer fik mulighed for at lære hinanden at kende. Senere fulgte en livlig debat med rigtig mange ideer og input til de forskellige punkter på dagsordenen i et forum med stor åbenhed og respekt for forskelligheder.
Dagsordenen for rådets første møde var:

  • Den nye Akutmodtagelse med observations- og intensivsenge.
  • Indsatsområdet: ”Ventet og velkommen”. Hvordan tager vi bedst muligt imod patienterne og de pårørende set med brugerrådets øjne?
  • Transport til specialiseret behandling i København.
  • Beslutning om rådets videre arbejde.

Inddrage patienter

Formålet med det nye brugerråd er at inddrage brugerne (patienter og pårørende) i hospitalets udvikling. Brugerrepræsentanterne skal bidrage med deres indsigter og erfaringer i forhold til at opleve sig ventet og velkommen på hospitalet. Rådets fornemmeste opgave bliver således at skabe et forum, hvor brugernes ønsker, forslag, kritik og behov bliver udvekslet med repræsentanter fra hospitalet i en åben og tillidsskabende dialog.
Brugerrådet har planlagt at mødes 4 gange om året.

14 medlemmer

Brugerrådet består af 14 medlemmer med otte borgere og seks ansatte fra hospitalet. ​ 

Redaktør