Netværksmøde for fem små hospitaler i rigsfællesskabet

​’Små og smukke hospitaler i Rigsfællesskabet’. Det er titlen på et nyt netværk hvor deltagerne skal dele erfaringer og viden

Der deles erfaringer og viden om, hvordan de kan støtte hinanden i håndteringen af de udfordringer, små hospitaler har til fælles.

Det er direktøren på Bornholms Hospital, der har taget initiativ til at etablere den nye netværksgruppe ’Små og smukke hospitaler i Danmarks Rigsfællesskabet’. Ud over direktionen på Bornholms Hospital deltager direktionerne fra sygehusene i Grønland, Færøerne, Nykøbing Falster og Regionshospital Nordjylland. Direktøren for Steno Diabetes Center Copenhagen inviteres ligeledes til netværksmøderne

Fælles udfordringer

De små hospitaler har en række fælles udfordringer, hvor de kan drage nytte af deltagernes forskellige viden og erfaring. For eksempel i forhold til rekruttering, uddannelse og boliger, hvor det er oplagt at dele viden om, hvordan problemerne kan løses bedst. 

Første møde i netværket blev afholdt den 19. juni, hvor Bornholms hospital var vært for det stiftende møde i netværksgruppen. Direktionerne fra sygehuset i Grønland og Nykøbing Falster deltog via videokonference. 

”Ud over at vi deler viden om vores løsninger, er det også oplagt at drøfte, hvordan vi kan samarbejde. For eksempel om fælles aftaler om rekruttering via vikarbureauer, eller hvordan vi kan påvirke, at der kommer flere uddannelsespladser til læger på vores hospitaler, så vi kan tiltrække flere yngre læger”, siger Niels Reichstein Larsen. 

Direktør Claus Brøckner Nielsen fra Regionshospital Nordjylland siger:

 ”Et første fælles initiativ er at deltage aktivt i dialogen omkring etablering af uddannelsesforløb for den kommende speciallæge uddannelse i Akutmedicin”.

Nye ideer, der skal arbejdes med

Netværksmødet strakte sig over en hel dag og bestod af oplæg om de fælles udfordringer, interesser og løsninger. Men deltagerne fik også en rundvisning på Bornholms Hospital og en præsentation af ideer og planer med Udviklingshospital Bornholm og arbejdet med at styre efter det, der giver værdi for patienter og pårørende. 

”Vores fælles udfordringer er blandt andet, at vores hospitaler har en forholdsmæssig stor del af multisyge patienter.  På Grønland har de mange erfaringer med telemedicin, som jeg tror vi kan gøre brug af, ligesom vi kan lære af deres erfaringer indenfor radiologi”, siger Niels Reichstein Larsen.

”Allerede på det første netværksmøde har vi hver især fået inspiration og konkrete ideer til, hvordan vi kan arbejde videre med løsninger på vores hospitalers udfordringer”, fortæller vicedirektør  Naina Túgvustein fra Landssygehuset på Færøerne

Talentfabrik til Bornholm?

Der kom mange interessante emner op at vende, blandt andet at Regionshospital Nordjylland har oprettet en ’Talentfabrik’ og et Center for Klinisk Forskning, som kan være interessant for Bornholm at kigge lidt nærmere på.  

”Vi fik konstateret, at mange af Bornholms udfordringer er tilsvarende på andre små hospitaler. Og jeg er sikker på, at vi ved at udveksle viden og ved at følge og opdatere hinanden kan blive klogere sammen og finde fælles løsninger”, siger Niels Reichstein Larsen.

I første omgang har netværket aftalt at mødes fysisk en gang om året og holde et videokonferencemøde en gang om året.


Redaktør