’Hvad er vigtigt for dig’-dag på Bornholms Hospital

​Udviklingshospital Bornholm har fokus på, hvad der skaber værdi for patienterne. Derfor deltager hospitalet den 6. juni 2017 i ”hvad er vigtigt for dig” dagen. Formålet med dagen er, at medarbejderne bliver endnu mere opmærksomme på at få spurgt ind til, hvad der er vigtigt for patienten.

Det der er vigtigt for patienten, er selvfølgelig også vigtigt for personalet. Det sætter medarbejderne på Bornholms Hospital en stor tyk streg under den 6. juni 2017, på den internationale ’Hvad er vigtigt for dig’-dag. Dagen bliver afholdt   i regi af Udviklingshospital Bornholm.

Personalet stiller andre typer spørgsmål

Formålet med dagen er at stille typer af spørgsmål, som meget konkret tager udgangspunkt i det, som er vigtigt for patienten. Man ved, at inddragelse af patienten kan skabe bedre resultater for den enkelte patient, og at det næsten altid skaber større tilfredshed. Og mere tilfredse patientener, giver også højere tilfredshed hos medarbejderne.

Undersøgelser viser, at sundhedsvæsenet fortsat kan blive bedre til at inddrage patienterne. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden, som står bag ’hvad er vigtigt for dig’-dagen, har flere udgivelser om patienters og pårørendes oplevelser i forbindelse med indlæggelser. De viser blandt andet, at ca. hver fjerde patient svarede ’ja’ til, at de havde spørgsmål eller bekymringer, som de ikke fik talt med personalet om under indlæggelsen.

Hospitalet er i forvejen gode til at inddrage patienterne

Når man spørger ”Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for ”hvad er der i vejen med dig?” oplever patienten i større omfang at blive mødt som et menneske, og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et forskningsobjekt.

”Dagen er vigtig, fordi medarbejderne får mulighed for at markere, at det der er vigtigt for patienten og de pårørende, også er vigtigt for dem. Selv om medarbejderne på Bornholm er rigtig gode til at spørge ind til patienten, kan det være interessant at afprøve, hvilken forskel det gør, at stille andre typer af spørgsmål”, siger programleder Charlotte Westh, Udviklingshospital Bornholm.

Det skal give værdi for patienten

Medarbejderne kan for eksempel erstatte nogle af de spørgsmål, de plejer at stille, med spørgsmål som ”Hvilke ting er vigtige for dig lige nu?” eller ”Er der noget vigtigt, jeg ikke fik spurgt dig om?”. Personalet opfordres til at evaluere dagen og reflektere over de samtaler, de har haft med patienterne i dagens løb. 

”Dagens formål passer godt sammen med noget af det, vi vil opnå med udviklingshospitalet, nemlig at styre efter det, der giver værdi for patienter og pårørende. Og jeg håber, at de erfaringer dagen giver, vil gøre os klogere på, hvordan vi kan skabe større værdi for patienter og pårørende. ”, siger Charlotte Westh. 


For yderligere information:
Programleder Charlotte Westh, Udviklingshospital Bornholm, Telefon: 20 37 57 80, charlotte.helene.westh@regionh.dkRedaktør