Bedre organisering af ambulante patienters konsultationer

​En patient med flere konsultationer på hospitalet kan nu få samlet besøgene på ’samme dag under samme tag’. Udviklingshospital Bornholms projekt ’Fælles og fleksible ambulatorier’ står bag den nye og forbedrede organisering af patienternes besøg på hospitalet.

Tidligere kunne patienter, der skulle undersøges i forskellige ambulatorier på Bornholms Hospital, risikere at skulle møde frem på forskellige dage, eller at konsultationerne var spredt over hele dagen. Det kunne medføre lang ventetid mellem de forskellige konsultationer. 

Med Udviklingshospital Bornholms projekt 'Fælles og fleksible ambulatorier' er der sat fokus på at samle patienternes besøgstider 'samme dag under samme tag'. Samtidig har indførelsen af Sundhedsplatformen gjort det muligt for projektet at få et større overblik og hermed kunne koordinere besøgstiderne til gavn for patienterne.

Patienterne mærker nu en forbedret koordinering

Udviklingshospital Bornholms programleder Charlotte Westh, glæder sig over, at resultaterne af de tiltag, som udviklingshospitalet har sat i gang, nu begynder at vise sig for alvor.

”Det kan være belastende for patienterne at skulle møde frem forskellige dage på hospitalet for at få taget prøver og blive undersøgt. Derfor tilbyder vi at samle besøgene samme dag, når det er muligt. Og det er positiv, at vi nu begynder at få henvendelser fra patienter, som mærker forandringen”, siger Charlotte Westh. 

Samme dag under samme tag

”En patient henvendte sig til hospitalet, fordi hun var meget tilfreds med, at hendes 3 besøgstider 3 forskellige steder på hospitalet var samlet på samme dag med en konsultation kl. 9.30, en kl. 10 og en kl. 10.30. Hun fortalte, at det hele gik utrolig hurtigt, og at hun var meget tilfreds”, siger Charlotte Westh.

Patienten havde dog også en ærgerlig oplevelse, da hun efter endt besøg skulle udfylde en tilfredshedsundersøgelse på en iPad. iPad’en virkede ikke, så hun fik ikke mulighed for at dele sine oplevelser i undersøgelsen.

”Det er selvfølgelig ærgerligt, når teknikken driller. Men patienten var hurtig og sørgede for at videregive sin ros til medarbejderne og hospitalet. Og det er vi selvfølgelig meget glade for, så vi får eksempler på, at det store arbejde, som medarbejderne lægger i udviklingen af vores hospital, skaber værdi for vores patienter”, siger Charlotte Westh.

Sundhedsplatformen giver overblik

Pia Sonne, der er projektleder for projektet 'Fælles og fleksible ambulatorier', kan godt forstå, hvis patienterne har undret sig over, at hospitalet ikke tidligere har koordineret besøgene bedre. Men med hospitalets status som udviklingshospital og med indførelsen af Sundhedsplatformen er der skabt mulighed for at identificere og styrke de ydelser på tværs af afdelinger, som forbedrer patientens forløb.

”Med Sundhedsplatformen har vi fået et redskab til at samle patienternes besøg meget mere effektivt, ligesom patienterne kan få besked om besøgstider via Min Sundhedsplatform. Det er selvfølgelig oplagt, at bruge de redskaber Sundhedsplatformen giver os til at kunne koordinere og planlægge”, siger Pia Sonne og tilføjer:

”De koordinerede besøg er bestemt med til at skabe værdi for patienten, for selv om Bornholm er en lille ø, så kan det være besværligt for især ældre uden bil at komme frem og tilbage til hospitalet”. 

Vi lytter til patientens behov

Pia Sonne peger på, at hospitalets medarbejdere er rigtig gode til at sætte patienternes behov i centrum og koordinere besøg for multisyge.

”Medarbejderne har fokus på patienterne og de behov, den enkelte patient har. Nogle patienter vil gerne have samlet deres besøg til samme dag, mens andre kun kan overskue et besøg pr. dag. Det er altså ikke absolut en fordel for alle patienter, at få besøgene klaret på samme dag. Det er vi helt bevidste om, og medarbejderne er rigtig gode til at spørge ind til patientens ønsker, så de oplever forløb hos os, som passer bedst ind i deres hverdag", siger Pia Sonne. Redaktør