​​

Undskyld vi roder

​Nu starter byggeriet af den nye Akutmodtagelse for alvor, og der bliver sat byggepladshegn op på to områder på hospitalet i denne og næste uge. Især hegnet foran den eksisterende Akutmodtagelse vil berøre patienter, som det næste års tid skal bruge hovedindgangen i stedet.

Den nuværende indgang til Akutmodtagelsen lukker mandag den 28. september, og patienter skal anvende hovedindgangen og følge den gule streg til Akutmodtagelsen. Akutmodtagelsen og dets venteområde vil køre normalt videre indtil der sættes en støvvæg op den 28. oktober. Herefter rykker venteområdet ud til Rundelen.

Hegn op indendørs

​Allerede i denne uge kommer der et hegn op indenfor ved hovedindgangen. Det sker af sikkerhedsgrunde, så resten af hospitalet kan lukkes af om natten. I dagtimerne kan alle frit færdes som i dag, men fra kl. 21.30 – 5.30 skal Informationen som i dag ”låse op” ved hovedindgangen

Bag ved hospitalet bliver der etableret kontorskur og mandskabsskure på arealet vest for byggeriet. Samtidig sættes der byggepladshegn op omkring byggepladsen mod vest og omkring parkerings- og lagerareal ved Galløkkevej. 

Entreprenøren er allerede begyndt at fjerne facademurstenene mod vest, og det vil give nogle støj- og støvgenere de næste to uger.


Redaktør