Trivselsmåling på Bornholms Hospital

​​Bornholms Hospital har ligesom Region Hovedstadens øvrige hospitaler gennemført TrivselOP i løbet af efteråret. Nu er resultaterne klar. Bornholms Hospital ligger på flere punkter positivt over gennemsnittet i regionen, men der er også plads til forbedring.

Trivselsmåling og arbejdspladsvurdering i Region Hovedstaden, TrivselOP 2017, er nu afsluttet. På Bornholms Hospital var svarprocenten 91 %, hvor gennemsnittet for hele regionen ligger på 85 %. TrivselOP-rapporten bruges som udgangspunkt for dialog og en prioritering af, hvad hospitalets medarbejdere vil prioritere at arbejde med. Resultaterne i rapporten er et øjebliksbillede af en række forhold på hospitalet nu og her, og den fremadrettede dialog vil have fokus på ønsker til udvikling og forbedringer på den enkelte afdeling. Resultatet af indsatserne kan fremadrettet følges gennem de lokale trivselsmål på driftsmålstavlerne. 

Læs også:  Medarbejdere i Region Hovedstaden er glade for deres arbejde (fra RegionH.dk)

”Først og fremmest vil jeg rose medarbejderne for deres engagement i at besvare spørgeskemaerne. De mange svar er et rigtig godt udgangspunkt til at få overblik over både de udfordringer medarbejderne oplever, og de positive ting, som viser, hvor vi gør det godt. Svarerne hjælper os med at kunne sætte fokus på de udfordringer, som medarbejderne oplever i deres hverdag”, siger hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen. 

Plads til forbedring

Bornholms Hospital ligger sammenlignet med hele regionen med en højere tilfredshed på parametre som for eksempel ’Godt kollegaskab’ og ’Indeklima og støj’ ligesom hospitalet har det laveste sygefravær i regionen. Men medarbejderne oplever en øget arbejdsbelastning, og på parametre som ’Stress’, ’Mobning’ og ’Ergonomi’ er der plads til forbedring.  

”Vi har løbet rigtig stærkt her på hospitalet i de sidste par år. Vi er blevet sat fri af takststyring, vi har fået ny Akutmodtagelse, indført Sundhedsplatformen, åbnet en lægeklinik på hospitalet - samtidig med, at vi er i gang med grundlæggende ændringer omkring faglig opdeling af afdelinger og samarbejde på tværs af hidtidige afdelinger. Alle disse forandringer har fokus på, at give vores patienter gode behandlingsforløb og en oplevelse af helhed og sammenhæng. Men det står klart med TrivselOP, at de store ændringer i medarbejdernes hverdag nu kan aflæses i undersøgelsen, som jo viser, at vi ligger i den lavere ende i forhold til regionernes andre hospitaler. Heldigvis er udfordringerne nu blevet synliggjort, så vi kan tage hånd om dem”, siger Niels Reichstein Larsen. 

Medarbejderne inddrages i løsningerne

I februar 2018 tager Bornholms Hospital fat på lokale trivselsmålinger, som herefter bliver gennemført en gang i kvartalet. De kvartalsvise målinger indeholder 2 regionale spørgsmål, 2 spørgsmål som vedrører Bornholms Hospital og 1 lokalt afdelingsspørgsmål.  

”Vi inddrager medarbejderne i et tæt samarbejde, hvor vi på dialogmøder blandt andet vil diskutere, hvordan arbejdsmiljørepræsentanterne kan hjælpe med at løse de udfordringer der er, og hvad afdelingerne selv kan løse. Og direktionen har selvfølgelig fuld opmærksomhed på, at vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres. Et godt arbejdsmiljø medvirker til at styrke kerneopgaven og give patienterne bedre forløb hos os”, siger Niels Reichstein Larsen.  

Link til TrivselOP rapport for Bornholms Hospital 2017  >>>

Redaktør