Tak for et godt borgermøde!

​Mere end 200 bornholmere deltog tirsdag d.29. november i et borgermøde om Udviklingshospital Bornholm. De mange bidrag fra mødet bliver nu brugt i det videre arbejde med Udviklingshospital Bornholm

​Workshoppen gav mange gode bidrag til, hvordan vi kan udvikle sundhedsvæsenet.

Stor diskussionslyst og gode bidrag til det videre arbejde

De 200 bornholmere, som deltog i borgermødet, diskuterede bl.a. hvad der er vigtigt for, at man som patient føler sig godt taget imod på hospitalet. 

For nogen er det vigtigt, at det er nemt at finde vej, mens det for andre er vigtigt, at man bliver taget imod af en person, der ved hvem man er, og hvor man skal hen. 

Ved andre borde blev det diskuteret, om man som patient skal deltage ved indlæggelses- og udskrivelsessamtaler mellem hospitalet, almen praksis og kommunen. Her var meningerne delte. Hvor nogen vil insistere på at være tilstede ved samtalen, vil andre hellere overlade det til de sundhedsprofessionelle. 

Alt sammen vigtige refleksioner og nuancer, der hjælper hospitalet frem mod målet om, at styre efter dét, der giver værdi for patienten. De mange input fra dagen bliver nu samlet, og givet videre til de enkelte delprojekter i Udviklingshospital Bornholm.

Hele Bornholms sundhedsvæsen er engageret i Udviklingshospital Bornholm

Hospitalets ansatte, repræsentanter fra almen praksis, kommunen og Brugerrådet, der alle er en del af Udviklingshospital Bornholm, var ordstyrer og referenter under workshoppen. Det afspejler det store og brede engagement om Udviklingshospital 

Bornholm, som gik igen i panelet, hvor regionen var repræsenteret ved regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, kommunen ved Social- og Sundhedsudvalgsformand Bente Helms, Brugerrådet ved Jørn Sonne og hospitalet ved hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen. Dertil kom inspiration fra servicebranchen ved Iben Marburger Juul, direktør for Nimb. 

Hardy Jensen, som normalt er redaktører og vært på TV2 Bornholm, sørgede for gode spørgsmål til panelet og styrede Borgermødet med sikker hånd.

Flot dækning af Borgermødet

Både P4, TV2 og Bornholms Tidende dækkede arrangementet med interviews og billeder fra Borgermødet. Du kan finde billeder og indslag fra borgermødet på mediernes egne hjemmesider. 


Redaktør